>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.V.

Sanacija kanala na cesti Prkos - Rasinja

Županijska uprava za cestu Koprivničko-križevačke županije (ŽUC) uredila je putne kanale između Prkosa i Rasinje kod Koprivnice. Iskopani novi i obnovljeni stari kanali trebali bi spriječiti poplavu ceste kao prije dva mjeseca. Akcija rekonstrukcije cestovne kanalne mreže trajala je nekoliko tjedana. Osim kritičnog dijela ceste Prkos-Rasinja, u rekordnim roku ŽUC je uredio i izgradio nove kanale u Velikom Pogancu te Grabičanima. Na taj način, kako je priopćeno iz ŽUC, izbjeći će se nove poplave te eventualne štete koje bi ponovo nastale na širem području Općina Rasinja. Ujedno apeliraju na poljoprivrednike koji obrađuju polja u blizini cesta, da povedu računa o putnim kanalima koji se uslijed obrade tla često oštećuju.

- Moram priznati kako je ŽUC obavio dobar posao. Meni su čak i ispred kuće izgradili kanal. Nadam se da će ovim novim kanalima biti spriječena buduća poplava nakon kiše – rekao je Milan Savić, mještanin Prkosa.

1/1