Novosti

Kronika

Вински пoдрум – културнo дoбрo

Meђу првимa ћe зaштиту дoбити стaри вински пoдрум у влaсништву Mилaнa Двoрнићa кojи дaтирa с пoчeткa 19. виjeкa и нaлaзи сe нa Бaрaњскoj плaнини изнaд бeлoмaнaстирскoг Прaвoслaвнoг грoбљa

Large vinski podrum

Milan Dvornić u podrumu

U Registar kulturnih dobara RH upisana su samo dva nematerijalna dobra iz Baranje: baranjsko crkveno pučko pjevanje iz Topolja te odnedavno i baranjski šokački vez. Baranjskih materijalnih dobara u tom registru, međutim, ima podosta, a stav je struke koja se time bavi da bi Baranju cijelu trebalo zaštititi, kad bi se to moglo.

Većini Baranjaca nije poznato šta je od materijalnih dobara uvršteno u Registar. Počet ćemo s uskotračnim vlakom "Ćirom", koji se nakon obnove "kočoperi" u samom središtu Belog Manastira. Spomenut ćemo i uskotračnu lokomotivu "Liliku", koja se nalazi u krugu devastirane belomanastirske šećerane, ostavljena na milost i nemilost kradljivcima. A zatim ćemo pobrojati nepokretnu kulturnu baštinu: zaštićeni su gotovo svi baranjski stariji sakralni objekti (katolički, pravoslavni i reformacijski), dvorci u Kneževu, Bilju, Dardi i Tikvešu, brojna arheološka nalazišta, Augustinčićev spomenik "Pobjeda" s kriptom u Batini pa tradicijska kuća s okućnicom u Topolju, pustara Zlatna Greda, skladište žitarica u Mirkovcu... Među nepokretnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara RH nalaze se i tri vinska podruma: beljski u Kneževim Vinogradima, zmajevački u Ulici Petefi Šandora te onaj u Ulici maršala Tita u Suzi. Izgleda da će među prvima zaštitu dobiti stari vinski podrum u vlasništvu Milana Dvornića. Taj podrum datira s početka 19. vijeka i nalazi se na Baranjskoj planini iznad belomanastirskog Pravoslavnog groblja.

Konzervatori ističu da Dvornićev podrum nije ukopan u brdo poput zmajevačkih podruma, nego se zidani dio nalazi iznad dijela ukopanog u zemlju. Sličan je podrumima sa starih razglednica, a ucrtan je i u austrougarskim kartama. Osim toga, u cijelosti je funkcionalan i svaki predmet u njemu ima svoju priču. Milan Dvornić je cijenjeni belomanastirski etnograf amater i naivni slikar, koji je u svojim dvjema knjigama i brojnim slikama opisao i narodne običaje i tradicionalno graditeljstvo. Prema stručnim uputama, Dvornić upravo u detalje opisuje sve predmete iz svog podruma, koji bi uskoro mogao postati i turistička atrakcija.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više