Novosti

Kronika

Бaрaњскo-срeмскa искуствa зa Сoмбoрцe

ЛAГ Бaрaњa и ЛAГ Сриjeм нa Првoм рeгиoнaлнoм рурaлнoм пaрлaмeнту у Сoмбoру: Стaнoвници рурaлнoг пoдручja нe трeбa дa буду пaсивни пoсмaтрaчи и сaмo примaoци субвeнциja, вeћ и aктивни учeсници у крeирaњу пoлитикe рурaлнoг рaзвoja свoг пoдручja

Yebai539cou068jtlagw6pqtxwx

Skup u Svečanoj sali Gradske uprave u Somboru

Predzadnjeg petka prošle, 2017. godine, u svečanoj sali somborske Gradske uprave održan je ‘Prvi regionalni ruralni parlament’ u organizaciji Lokalne akcione grupe ‘Panonski fijaker’ i lokalne somborske samouprave te uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Na početku skupa prisutne su pozdravili Antonio Ratković, zamjenik gradonačelnice Grada Sombora, i Jagoda Kočić, menadžerica LAG-a ‘Panonski fijaker’. Parlamentu su prisustvovali predstavnici sva tri sektora: javnog, civilnog i privatnog, a kao gosti predstavnici apatinskog LAG-a ‘Dunavski biser’ te iz Hrvatske Albert Varga, voditelj LAG-a Srijem iz Lovasa i predsjednik Hrvatske mreže za ruralni razvoj, te Stanko Dabić, vanjski suradnik LAG-a Baranja iz Belog Manastira.

Na prvoj radionici održanoj u sklopu Parlamenta, član pregovaračkog tima Srbije za IPARD i savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije Danilo Golubović, upoznao je brojne učesnike s tim što je to IPARD, kako je tekao proces pregovora, za koju svrhu i kako se mogu koristiti sredstva pretpristupne pomoći te koje su alokacije dogovorene za Republiku Srbiju. Na drugoj radionici je Albert Varga iz Lovasa predstavio prisutnima aktivnosti Hrvatske mreže za ruralni razvoj i dosadašnji rad LAG-a Srijem. Posebno je naglasio potrebu umrežavanja u udruge, naročito malih poduzetnika jer su pojedinačno slabi i svoje interese mogu donekle realizirati samo ukoliko budu udruženi. Upravo iz potrebe za umrežavanjem nastala je Hrvatska mreža za ruralni razvoj, koja okuplja većinu hrvatskih LAG-ova i više nevladinih organizacija koje se bave rješavanjem problema ruralnog razvoja.

Na kraju Parlamenta održana je i panel-diskusija, na kojoj su, pored ostaloga, na pitanja o iskustvima u provedbi IPARD-programa u Hrvatskoj odgovarali Albert Varga i Stanko Dabić. Menadžerica LAG-a ‘Panonski fijaker’ Jagoda Kočić sumirala je rad Parlamenta.

- Stanovnici ruralnog područja ne treba da budu pasivni posmatrači i samo primaoci subvencija, već i aktivni učesnici u kreiranju politike ruralnog razvoja svog područja. Zato će se kao jedna od mera u Strategiji ruralnog razvoja LAG-a ‘Panonski fijaker’ naći razvoj konkurentne poljoprivrede na našem području, o čemu se i raspravljalo na panel-diskusiji ovog ‘Prvog regionalnog ruralnog parlamenta’.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više