Novosti

Kronika

Дjeлoмичнa oбнoвa Eпaрхиje

Чeтврт виjeкa oд рaтнoг минирaњa, бивши Eпaрхиjски двoр Гoрњoкaрлoвaчкe eпaрхиje Српскe прaвoслaвнe црквe у Kaрлoвцу дoбиo je нoви крoв нa oбнoвљeнoм диjeлу згрaдe

Ldquhpbdbix7nummd1i1hdxaiq9

Pokriveni dio zgrade

Četvrt vijeka od ratnog miniranja, bivši Eparhijski dvor Gornjokarlovačke eparhije Srpske pravoslavne crkve u Karlovcu dobio je novi krov na obnovljenom dijelu zgrade.

Eparhijski dvor u Karlovcu sazidan je 1882. godine, a početkom dvadesetog vijeka dozidano je krilo zgrade. U karlovačkoj povijesti, zgrada eparhijskog dvora imala je veoma važan duhovni, kulturni i prosvjetni značaj. Od 1947. do 1993. godine u njoj se nalazilo sjedište Eparhije gornjokarlovačke. Dvor je miniran 25. decembra 1993. godine, a počinioci nikada nisu pronađeni.

- Obnova zdanja traje više od deset godina i vidljivi su mali pomaci. Finansije koje se izdvajaju iz Ministarstva kulture, veoma su male da bi se pokrili najnužniji radovi. Također, finansijska situacija nije ništa bolja ni na gradskom, a naročito na županijskom nivou. Grad Karlovac izdvaja vrlo mala sredstva za obnovu eparhijskog dvora. Krajem marta, na obnovljenom dijelu Eparhijskog dvora u Mažuranićevoj ulici postavljena je krovna konstrukcija, a postavljanje crijepa je trenutno u toku. Ovi radovi finansirani su sredstvima Ministarstva kulture Vlade Republike Hrvatske te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije - stoji na internetskim stranicama Gornjokarlovačke eparhije.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više