>

novosti logo

Piše -

Gospodin Nenad Bakić ugledni je građanin i cijenjeni investitor

Poštovani!

Dana 17. prosinca 2015. godine na www.portalnovosti.com u tekstu pod naslovom ‘Acid party’ autora Petra Glodića kao i u tiskanom izdanju tjednika ‘Novosti’ na stranici 13 u tekstu pod naslovom ‘Acid party’ autora Petra Glodića, objavljene su netočne i neosnovane informacije čime su teško i trajno povrijeđeni dostojanstvo, ugled i čast gospodina Nenada Bakića te se stoga zahtijeva da u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o medijima objavite ispravak kako slijedi:

‘Informacije iznijete dana 17. prosinca 2015. godine na www.portalnovosti.com u tekstu pod naslovom ‘Acid party’ autora Petra Glodića kao i u tiskanom izdanju tjednika ‘Novosti’ na stranici 13 u tekstu pod naslovom ‘Acid party’ autora Petra Glodića netočne su i neosnovane pa je tako netočno i neosnovano:

  • da je ulijevanje akumulatorske kiseline u usta manje opasno od pretakanja H2SO4 u mozak putem sadističkih tekstova te da gospodin Nenad Bakić piše sadističke tekstove
  • da pisanjem gospodin Nenad Bakić vrši ideološku nuždu
  • da je gospodin Nenad Bakić potkoženi kapitalist čije je stvaranje u izravnoj korelaciji s opisanim postupkom mučenja koji uključuje akumulatorsku kiselinu i selotejp
  • da je gospodin Nenad Bakić napisao ridikulozni, pretenciozni manifest, da je gospodin Nenad Bakić Šime Đodan korporativnog kapitalizma te da se u svojem radu okomljuje na socijalizam
  • da je gospodin Nenad Bakić okorjeli velegradski snob koji ne vidi dalje od dlačica vlastitog nosa
  • da postoje Božićni partyi na kojim se ‘Bakićevi’ jupiji napiju Dom Perignona, našmrču bijelog i natrpaju sushijem te da se uz glazbu uhvate u vlakić i stanu skakutati kao napaljeni tapiri u predpubertetu
  • da je gospodin Bakić apologet doktrine šoka
  • da gospodin Nenad Bakić iza svakog ugla vidi Edvarda Kardelja
  • da je gospodin Nenad Bakić burzovni špekulant

Naime, dana 12. prosinca 2015. godine u dnevniku ‘Jutarnji list’ objavljen je tekst gospodina Nenada Bakića pod naslovom ‘MANIFEST NENADA BAKIĆA Hrvati, dosta je krize! Imamo rast BDP-a. Uopće nam nije tako loše: još samo da nemamo taj depresivni mentalitet’. U navedenom tekstu gospodin Bakić argumentirano iznosi svoje viđenje trenutne situacije u Republici Hrvatskoj te se sadržaj navedenog teksta ne može uspoređivati s bilo kakvim postupkom mučenja ili vršenjem ideološke nužde. Gospodin Nenad Bakić u svojem radu daje kritički osvrt na trenutnu situaciju i njegovo se pisanje ni u kojem slučaju, niti sadržajno niti stilom ne može usporediti s gospodinom Šime Đodanom koji je poznat po retoričkoj neumjerenosti, verbalnoj razuzdanosti i ignoriranju svih obzira u govorničkom bontonu, a gospodina Nenada Bakića proglasiti apologetom doktrine šoka. Nadalje, gospodin Nenad Bakić ugledni je poslovni čovjek, ne predstavlja sloj potkoženih kapitalista, a niti je okorjeli velegradski snob koji ne vidi dalje od dlačica vlastitog nosa. Naime gospodin Nenad Bakić nije burzovni špekulant, kako ga naziva novinar Petar Glodić, već ugledni građanin i cijenjeni investitor koji dugoročno i ozbiljno ulaže u dionice. Krajnje je neprihvatljivo istog, kao ozbiljnog obiteljskog čovjeka, uopće dovoditi u svezu s razuzdanim partyima za koje je netočno da ih organizira, opojnim sredstvima te njegovo privatno i poslovno djelovanje poistovjećivati s postupcima osoba osuđenih za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava te ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.’

Objavom navedenih netočnih i neosnovanih informacija postupljeno je suprotno osnovnim postulatima novinske profesije te nisu postojali uvjeti za njihovu objavu. Naime, gospodina Nenada Bakića prije objave nisu kontaktirali niti nakladnik niti autor kako bi provjerili istinitost navedenih informacija ili kako bi gospodinu Nenadu Bakiću dali mogućnost očitovanja.

Prethodno navedene informacije objavljene su s ciljem da se javnost šokira, da se osramoti, ismije, omalovaži i lažno prikaže gospodina Nenada Bakića te njegovo privatno i poslovno djelovanje. Pri tome je ponovno napominje kako je krajnje neprihvatljivo da ga se kao ozbiljnog obiteljskog i poslovnog čovjeka koji se bavi trajnim ulaganjima na dioničkom tržištu uopće dovodi u svezu s razuzdanim partyima, opojnim sredstvima te da se njegovo privatno i poslovno djelovanje poistovjećuje s postupcima osoba osuđenih za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava te ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Ovakvo pisanje neprihvatljivo je te predstavlja povredu Ustava, Kaznenog zakona i Kodeksa časti hrvatskih novinara. Naime, nisu poštivana temeljna ljudska prava i slobode gospodina Nenada Bakića koji ima pravo iznijeti vlastito mišljenje, a što je isti i učinio na izrazito pristojan i obrazložen način u tekstu koji je objavljen u dnevniku ‘Jutarnji list’ pod naslovom ‘MANIFEST NENADA BAKIĆA Hrvati, dosta je krize! Imamo rast BDP-a. Uopće nam nije tako loše: još samo da nemamo taj depresivni mentalitet’ već je isti poistovjećen s osobama koje su pravomoćno osuđene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Jednako tako u navedenom se tekstu iznošenjem spornih informacija u potpunosti zanemarila novinarska odgovornost koja se traži kada se referira na kaznena djela počinjena prema srpskom stanovništvu pri čemu je pokazana izrazita bezobzirnost i bezosjećajnost naspram teških patnji koje su nanesene osobama koje su žrtve ratnih zločina i teških mučenja. Iako za to nije bilo nikakve potrebe, odnosno iako to nije bilo relevantno za kontekst u kojem se iznosi, neprimjereno su korištene informacije o nacionalnoj pripadnosti, društvenom položaju, i imovinskom statusu. Nedopustivo su u odnosu na gospodina Nenada Baskića korišteni uvredljivi, pejorativni izrazi, ponižavajuće prikazivanje te se izravno poticalo i podržavalo diskriminaciju.

Dakle, iz svega navedenog razvidno je kako je cilj bila objava neprovjerenih i senzacionalističkih netočnih informacija kojima su teško i trajno povrijeđeni dostojanstvo, ugled i čast gospodina Nenada Bakića i kojima je gospodinu Nenadu Bakiću u privatnom i poslovnom životu izazvan niz neugodnosti. Slijedom svega iznijetog, gospodin Nenad Bakić zadržava pravo naknadu počinjene mu štete ostvarivati i sudskim putem.

Nenad Bakić po punomoćniku:

odvjetnik Ljubo Pavasović Visković

Zagreb, 28. 12. 2015.

1/1