>

novosti logo

Kronika Kronika

HEP još jednom naplaćuje uvođenje struje

HEP naplaćuje povratnicima vraćanje struje koju su imali prije rata: tj. ono što se država obavezala učiniti programom obnove

Hrvatska elektroprivreda krenula je s praksom naplate priključka na elektroenergetsku mrežu koja pogađa na stotine povratnika kojima su na PPDS-u obnovljene kuće. Povratnicima koji su uspjeli ostvariti pravo na obnovu po Zakonu o obnovi, od ove godine HEP naplaćuje priključak na elektroenergetsku mrežu u iznosima od 9.000 do 18.500 kuna. Radi se o domaćinstvima koja su prije rata već imala priključak na električnu mrežu i kojima se prema programu obnove ratom uništenih kuća, država obavezala obnoviti električnu mrežu i na nju priključiti obnovljene kuće.

HEP naplatu priključka tumači odredbama Općih uvjeta za isporuku električne energije. Smatra da su povratnici izgubili status kupca jer nisu obnovili ugovor o opskrbi u roku od tri godine od kada je prestala, kao i da za građevine isključene duže od deset godina nastupa zastara i gubi se status kupca.

- Ovakvo tumačenje HEP-a je potpuno kontradiktorno, konfuzno i tendenciozno jer je do sada velik broj obnovljenih kuća priključen na mrežu, iako je prošlo deset godina od isključivanja uzrokovanih ratom. One su bile u potpuno istom statusu kao i ove za čije priključenje na električnu mrežu HEP traži ponovno plaćanje, ističu u Srpskom demokratskom forumu i zaključuju da HEP nastavlja diskriminirajuću praksu već vidljivu u procesima stambenog zbrinjavanja, obnove, socijalnih i mirovinskih prava.

Među onima koji bi ni krivi ni dužni trebali plaćati priključak, jeste i tridesetak mještana sela Cikote kod Pakraca kojima su kuće, kao i mnogima, obnavljane tek od 2003. godine. Elektro mreža se po selima počela obnavljati nekoliko godina kasnije, a društvena i komunalna infrastruktura niti danas u većini slučajeva nije obnovljena.

Smatramo da svi korisnici obnove koji su 90-tih godina imali priključak i platili ga, ne moraju snositi troškove za novi – Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Samohrana majka A. B. iz okoline Lipika vratila se u roditeljsku kuću koja po tvrdnjama HEP-a nije imala priključak, iako komšije govore suprotno. Ali čak i da je tako, trošak priključka snosio bi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (DUOSZ). Klub zastupnika SDSS-a također je reagirao na postupke HEP-a.

- Po Zakonu o obnovi za obnovu samog objekta, nadležan je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (DUOSZ), dok je HEP dužan osigurati obnovu mreže i obnovu samog priključka za svakog korisnika koji je prije rata imao priključak i evidentiran je u bazi podataka potrošača HEP-a. Također, ako je vlasnik sam obnovio svoju kuću, a utvrđeno je da je imao priključak na električnu energiju i prije rata, ima pravo na ponovni besplatni priključak, koji mu je dužan osigurati HEP, ističe šef zastupničkog kluba SDSS-a Mile Horvat.

Postupak obnove priključaka i samog priključenja odvijao se otežano jer je ovisio o programu obnove kuća i stvaranju uvjeta za priključenje u naseljima gdje je bila uništena i elektroenergetska mreža. Zbog toga, korisnici programa obnove, odnosno kupci HEP-a, nisu ni mogli ostvariti svoja prava na obnovu priključka i duže od deset godina, pa nije opravdana radnja naplate priključaka na trošak korisnika.

U SDSS-u također ističu da je u naseljima gdje su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika iz programa obnove, HEP na osnovu plana obnove kuća od strane DUOSZ-a, dužan osigurati sredstva za obnovu priključaka i izvršiti priključenje.

- Korisnicima programa obnove HEP često odgovara da od DUOSZ-a zatraže uvrštavanje na kumulativnu listu čime bi se trošak priključka naplatio sa računa tog ureda. Ured sa HEP-om ima sklopljen ugovor koji se odnosi na korisnike programa stambenog zbrinjavanja, sukladno Zakonu o PPDS-u, kojim plaća trošak priključka, ali ne i za korisnike programa obnove, jer njihov priključak treba biti realiziran iz programa HEP-a, ističe Horvat, dodajući da se u tim slučajevima HEP ne može pozivati na zastaru.

- Korisnicima obnove nisu omogućeni uvjeti da ostvare svoja prava na besplatnu obnovu priključka i priključenje na mrežu sukladno programu obnove, ističu u SDSS-u uz napomenu da zbog toga traže sastanak s predstavnicima HEP-a.

- Zakon o obnovi predviđa da DUOSZ na osnovi rješenja ureda državne uprave u županijama i uputa o sanaciji ratom oštećenih objekata, obnavlja stambeni objekt i u sklopu obnove izrađuje električnu instalaciju unutar njega do faze pripreme instalacije za priključenje na mrežu, kaže glasnogovornik DUOSZ-a Ivica Preskar.

- Sam priključak na mrežu regulira vlasnik objekta s pružateljem usluge opskrbe strujom, ali je zakonski regulirano da će trošak priključka na mrežu stambenog objekta, koji ranije nije imao priključak, snositi DUOSZ, rekao je i dodao da je DUOSZ prošle i ove godine financirao ukupno 407 novih strujnih priključaka.

Podsjetivši da su povratnici osjetljiva populacija u vrlo teškoj egzistencijalnoj situaciji, Preskar je istaknuo važnost sastanka s HEP-om u svjetlu iznalaženja rješenja.

- Smatramo da svi korisnici obnove koji su 90-tih godina imali priključak i platili ga, ne moraju snositi troškove za novi. Povratnici od dana kada je HEP odjavila postojeći priključak, a u kontekstu zastare od 10 godina, isu mogli utjecati na trenutak obnove postojećeg priključka jer je zahtjev za obnovom priključka od strane povratnika ovisio o vremenu obnove uništene elektromreže u povratničkim sredinama, a onda o vremenu samog završetka programa obnove. Nemojmo zaboraviti da za povratnike, osim ova dva glavna uvjeta, postoji i treći, možda i najbitniji uvjet za povratak: egzistencijalna pitanja poput zapošljavanja, reguliranja prava na mirovinu, prava na socijalnu i zdravstvenu pomoć, rekao je Preskar.

- Ako HEP inzistira na desetgodišnjoj zastari, predložit ćemo da početak zastare ne bude vrijeme isključenja postojećeg priključka, već vrijeme kada su se osigurali uvjeti za ponovnu obnovu priključka, kaže glasnogovornik DUOSZ-a.

1/1