>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

In memoriam Nada Radović: Dobri duh zajednice

Nada Radović bila je dobri duh ljudskopravaškog aktivizma, organizacija antifašista i srpske zajednice Karlovačke županije kroz zadnjih trideset godina

Nakon duge i teške bolesti, u Karlovcu je u srijedu ujutro, u 66. godini života, preminula Nada Radović (13. januar 1954. - 27. februar 2019), dugogodišnja aktivistica srpske zajednice. Smrt ju je zatekla na mjestu tajnice Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovca i Karlovačke županije.

Odmah na početku devedesetih godina prošlog vijeka, Nada se uključila u nevladin sektor i ljudskopravašku scenu. S Jelkom Glumičić jedna je od osnivačica nadaleko poznatog karlovačkog Odbora za ljudska prava kroz čiji je rad nesebično pomagala mnogim ljudima u nevoljama, ne gledajući na njihovu nacionalnost, vjeru i boju kože. Posebno se isticala i angažirala u radu sa srpskim povratnicima za rješavanje njihovih statusnih problema; dokumenata, povrata imovine do obnove. Bila je i jedna od inicijatora osnivanja karlovačkog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Kako su se razvijale srpske institucije, a nakon usvajanja Ustavnog zakona o pravima manjina, gotovo da nije bilo posla ili funkcije u srpskoj zajednici koju nije obavljala. Tako je bila predsjednica županijskog i gradskog VSNM-a, na njenu ideju osnovan je i Kulturno informativno obrazovni centar Lukijan Mušicki namijenjen mladim pripadnicima srpske manjine. Bila je također među osnivačima karlovačkog SDSS-a, a više godina je bila tajnica karlovačkih i županijskih organizacija antifašista. Sva putovanja na koje su karlovački antifašisti išli organizirala je upravo Nada Radović.

Prostorije srpske zajednice u centru Karlovca, u Vranicanijevoj ulici, bit će sablasno puste bez Nade Radović. Sahrana je u petak, 1. marta, u 13,30 sati, na groblju u prigradskom naselju Tušilović.

1/1