Novosti

Kronika

Kaкo oмaсoвити нaстaву српскoг

СKД "Прoсвjeтa" прeдстaвилa вoдич зa oбрaзoвaњe нa српскoм jeзику и ћирилици

Large skd vodic 3  1

Slobodan Živković, Maja Matić i Siniša Tatalović (foto Nenad Jovanović)

U vrijeme kad se bliži kraj nastavne godine i počinju pripreme za novu, Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" 17. maja predstavilo je svoj vodič za učenike i roditelje "Mogućnosti obrazovanja na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine".

- Srpska nacionalna manjina ima pravo na obrazovanje na svom jeziku i pismu, pa smo u tom smislu realizirali nekoliko modela - model A gdje se cjelokupna nastava odvije na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, model B u kojem se na srpskom jeziku odvija nastava predmeta značajnih za historiju, jezik i kulturu, te ono što nam je u fokusu i interesu - model C u kojem se kao dopunska nastava izučavaju sadržaji vezani za nacionalnu kulturu, pismo i jezik. Uz sve to postoji i dopisna nastava, kao i dugogodišnji projekt ljetne škole na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu - rekao je potpredsjednik "Prosvjete" Siniša Tatalović.

- Svrha brošure je da upoznamo roditelje potencijalnih učenika da se njihova djeca mogu školovati na svom jeziku i pismu, te na taj način čuvati i razvijati svoj identitet. Nastava srpskog jezika i ćirilice do sada je bila posao koji nije bio dovoljno usklađen između tri aktera – škole, roditelja i "Prosvjete", koja mora biti motivator i jednih i drugih da se lakše okupe oko zajedničkih interesa, pronađu zajednička rješenja i da se što više roditelja odluči da upisuju djecu na C program – objasnio je Tatalović.

Na pitanje Novosti o trendovima broja učenika, Tatalović je rekao da broj učenika pada, kao što je to slučaj kod većine nacionalnih manjina.

- Manjinska populacija u prosjeku je starija od većinskog naroda, što znači da se u svakoj generaciji rađa manji broj djece što je povezano i s odseljavanjem mlađih porodica s djecom. Međutim, imamo dovoljan broj potencijalnih učenika, tako da osim u sredinama gdje se model C već godinama održava, možemo pokrenuti model C i u gradovima kao što je Zagreb te na svim lokacijama gdje C model za sada ne postoji - rekao je Tatalović ističući da je zbog dovoljnog interesa roditelja za ovu i iduću školsku godinu kadrovski ojačan Centar za obrazovanje "Sava Mrkalj" u kojem se dvoje ljudi bave poslovima obrazovanja.

- Očekujemo da naredne školske godine C model započnemo u još dvije do tri sredine, a da u perspektivi pokrijemo sve osnovne škole u gradovima i općinama gdje postoji dovoljan broj učenika. Razmišljamo i da pokrenemo viši nivo, odnosno da s modelom C uđemo u srednje škole kako bismo kompletirali vertikalu obrazovanja kao što imaju neke druge nacionalne manjine u Hrvatskoj - rekao je Tatalović, naglasivši kako rukovodstvo "Prosvjete" u novom mandatu smatra ovo pitanje bitnim za srpsku zajednicu.

Voditeljica Centra za obrazovanje Maja Matić rekla da je ideja o vodiču odavno postoji, da je brošura odavno napisana i da se čekalo pogodan trenutak za objavljivanje.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Uprava za nacionalne manjine uputili su 2019. poziv za sufinanciranje brošure koja je krajem te godine išla u štampu, ali se pojavila kad i epidemija korone, zbog čega se nije mogla napraviti promocija jer je i samo održavanje nastave bila upitno. Kontinuiramo komuniciramo sa školama, učenicima, roditeljima i školama, pa smo nekoliko dana prije promocije brošuru, koja je odštampana u 1.000 primjeraka, poslali u distribuciju po pododborima "Prosvjete" i po manjinskim vijećima. Brošura je spremna i za doštampavanje, a bit će dostupna i u elektronskom obliku - rekla je Maja Matić, ističući da je brošura partnerski pothvat "Prosvjete" i MZO, odnosno Uprave za nacionalne manjine.

Na pitanje o brojkama, navela je da se C model promjenjuje u 43 osnovne i područne škole, najviše na Kordunu, Baniji i Lici, te u Gorskom kotaru i da ga pohađaju 634 učenika. Školarci su pokazali interes i za ljetnu školu koja će se održati u dvije smjene, ako to okolnosti dozvole. Na poziv se javilo 136 učenika, kako onih koji pohađaju nastavu po modelu C i koje su zbog zalaganja predložili njihovi učitelji kako bi im to bila nagrada, ali i onih koji nisu pohađali taj model. Konačno, dopisnu nastavu pohađaju 34 učenika koji se također mogu javiti za pohađanje ljetne škole, rekla je Maja Matić.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više