Novosti

Manjinski zastupnik

Koнтрoлa пoступкa jaвнe нaбaвe

Сустaви, у кojимa првoстeпeну прaвну зaштиту у пoступцимa jaвнe нaбaвe пружa Држaвнa кoмисиja, углaвнoм су eфикaсниjи у пoглeду трajaњa пoступкa и стaндaрдa дoнoшeњa прeсудe, рeклa je Дрaгaнa Jeцкoв

Na saborskoj raspravi o Godišnjem izvještaju o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2016. godinu Dragana Jeckov navela je da SDSS-a podržava izvještaj, no ukazala je i na nejasnoće u ovom dokumentu.

- Komisija jeste veoma važan antikorupcijski alat čije je javno delovanje transparentan rad i dostupnost, što potvrđuju i to da je na njenoj web stranici protekle godine registrirano milion pregleda. Na toj stranici Komisije objavljene su i sve odluke, što nam značajno olakšava posao, i to nudi mogućnost aplikacije za mobilne uređaje. Sve to prati suvremene trendove i veoma je pohvalno. I sam ovaj izvještaj Komisije je veoma sličan onom iz godine ranije, a sam rad Komisije bio u znaku donošenja novog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koji je stupio na snagu 2017. godine. Također, smatram pozitivnim skraćivanje vremena koje teče od zaprimanja žalbe do donošenja odluke, koji se smanjio na rok od sedam dana. Pretpostavljam da je to rezultat elektroničke komunikacije sa strankama, te očekujem da će se i u toku 2017. godine ovaj trend nastaviti - rekla je Dragana Jeckov i dodala da se time potvrđuje teza da su sustavi, u kojima prvostepenu pravnu zaštitu u postupcima javne nabave pruža Državna komisija, uglavnom efikasniji u pogledu trajanja postupka i standarda donošenja presude. Također, smatra važnim istaći da se javna nabava smatra jednom od najkritičnijih aktivnosti, odnosno korupcija u sustavu javne nabave je vrlo visoka.

U društvu smo korumpiranih zemalja

Indeks percepcije korupcije u 2016. godini pokazuje da je, nažalost, RH nazadovala u borbi protiv korupcije za dva boda, te se nalazimo među korumpiranijima zemljama.

- Od nas su lošije Mađarska, Rumunjska, Italija i Grčka, te je zato važno da ovaj posao radi kvalitetan kadar koji će se kontinuirano educirati, a istovremeno educirati i ponuditelje da izrađuju kvalitetne i konkretne ponude. I u tom smjeru treba poraditi na edukaciji i primjeni novog Zakona - rekla je Dragana Jeckov i navela da prema podacima Hrvatske udruge poslodavaca, ukupna vrijednost javne nabave u RH iznosi oko 400 milijardi kuna, a u tim postupcima sudjeluje 1.700 naručitelja i oko pet hiljada ponuditelja koji sklapaju oko 22 hiljade javnih ugovora.

- Pozitivan je i elektronički oglasnik, međutim događaju se pravne nejasnoće. Naime, oko jedne odluke Državne komisije nastao je problem prilikom poziva za nadmetanje oko dokumentacije o otvorenom javnom postupku. Posljednjeg dana roka za dostavu nije funkcionirao sustav operatera putem kojeg su se dostavljaju ponude u elektroničkom obliku. Iako su o tome žalitelji pravovremeno obavijestili naručitelja, Državna komisija je odbila žalbu i pokrenut je upravni spor. Riječ je o postupku u kojem su sudjelovali strani ponuditelji, a vrijednost nabave iznosila je stotine miliona kuna. U obrazloženju Državne komisije stajalo je da naručitelj ne odgovara za operatera koji nije ni punomoćnik niti agent, kao i to da je stranka odgovorna za operatera. Iako stranka ima još manje veze sa naručiteljem. Dakle, nastanak ovakvih situacija treba imati u vidu kako se ubuduće ne bi dešavali ovakvi problemi, te mora postojati i obaveza operatera koji je očigledno u ovom slučaju nanio štetu - zaključila je Dragana Jeckov.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više