Novosti

Manjinski zastupnik

Maњинскe књижницe и зaкoнскa рeгулaциja

‘Вeћинa срeдишњих књижницa нaциoнaлних мaњинa у РХ фoрмирaнa je дeвeдeсeтих, трeнутнo их je дeсeт, a у чeтврт виjeкa пoстojaњa пoстaлe су вaжнa мjeстa прoмoвирaњa културe нaциoнaлних мaњинa, мjeстo сусрeтaњa хрвaтскe културe и културa њихoвих мaтичних држaвa’, рeклa je Дрaгaнa Jeцкoв

Kigjj2qyum6v88vzcfrluh8lkgc

Jedna od manifestacija u Centralnoj biblioteci Srba Prosvjete

Na raspravi o konačnom prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti u Saboru, u ime Kluba SDSS-a, zastupnica Dragana Jeckov pružila je pregled dosadašnjih zakonskih odredbi i rada ovakvih ustanova. Podsjetila je da je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osiguravanjem prava na služenje svojim jezikom i pismom, zaokružena legislativa RH prema nacionalnim manjinama.

- Sukladno zakonu otvorene su i opremljene središnje knjižnice nacionalnih manjina kojih je trenutno deset u Hrvatskoj. Uloga središnjih knjižnica je da kroz koordiniranu nabavu, centraliziranu obradu i rasparčavanje građe osigura korisnicima slobodan pristup informacijama na materinjem jeziku. Većina središnjih knjižnica nacionalnih manjina u RH formirana je devedesetih godina, a njihov rad je 2000. prešao u djelokrug Ministarstva kulture. U četvrt vijeka postojanja, manjinske knjižnice postale su važna mjesta promoviranja kulture nacionalnih manjina, mjesto susretanja hrvatske kulture i kultura njihovih matičnih država – rekla je Jeckov i dodala da ovaj model u praksi postoji 30 godina ali nije bio spomenut u starom zakonu.

- Središnje knjižnice nacionalnih manjina svojom multikulturnom djelatnošću doprinose razvoju tolerancije, uvažavanja i razumijevanja, pa smo predlagali da se taj status regulira u novom Zakonu i predložili model kako je predviđeno za knjižnice za slijepe i slabovidne. No dobili smo objašnjenje da knjižnice nacionalnih manjina po svojoj definiciji nisu knjižnice nego zbirke unutar narodnih knjižnica - osim Prosvjetine koja ima dugu tradiciju i osnovala ju je udruga. No te zbirke se uređuju podzakonskim aktima i nikakve detalje o bilo kojim zbirkama ovim prijedlogom Zakona se nije uređivalo – rekla je Dragana Jeckov.

Unatoč iznijetim primjedbama, ustanovila je da Klub SDSS-a pozdravlja dopune i izmjene konačnog prijedloga Zakona, koje su nastupile u suradnji sa strukom, te odličnu praksu koja je do sada postojala kada su u pitanju knjižnice nacionalnih manjina, a koje su financirane putem Ministarstva kulture, te se nada da će takva praksa postojati ubuduće.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više