Novosti

Manjinski zastupnik

‘Зaжeли’ пa oствaри

Нa пoдручjу читaвe Хрвaтскe плaнирaнo je зaпoшљaвaњe 7,5 хиљaдa жeнa кoje ћe рaдити нa пoслoвимa пoтпoрe, пoдршкe и бригe o гoтoвo 30 хиљaдa стaриjих oсoбa и oсoбa у нeпoвoљнoм пoлoжajу и тo у њихoвим кућaнствимa

Stqfbq4w3ggs5rpqej5fbm97rew

Edukaciju za negovateljicu završilo 19 žena

U sklopu slobodnih tema, u Saboru je u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dragana Jeckov govorila o programu ‘Zaželi’, ocjenjujući ga kao pozitivan primjer zapošljavanja žena.

- Nezaposlenost je kompleksan društveni problem, no posebno se ističe problem nezaposlenosti žena. Njihov položaj na tržištu rada i dalje je lošiji od položaja muškaraca, danas ih je 54,5% nezaposlenih. Na probleme s poslodavcima nailaze kada je riječ o majčinstvu i izloženosti spolnom uznemiravanju, kao i nesigurnim radnim uvjetima. Žene se na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom i više im nego drugima prijeti socijalna isključenost, kao posljedica dugotrajne nezaposlenosti. A upravo socijalna isključenost žena i starijih osoba bila je inicijalna poveznica oko osnovne ideje projekta ‘Zaželi’. Pružanjem potpore omogućen je pristup tržištu rada i zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, čime se ublažavaju posljedice nezaposlenosti i rizik od siromaštva – navela je Jeckov i dodala da je program ‘Zaželi’ u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU.

Program ‘Zaželi’, vrijedan milijardu kuna, financiran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te uključuje sva tri temeljna prioriteta Europskog socijalnog fonda - zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje.

- Na području čitave Republike Hrvatske bilo je planirano zapošljavanje 7,5 hiljada žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige o gotovo 30 hiljada starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju i to u njihovim kućanstvima. Ženama se osigurava i dodatno obrazovanje za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici a koja će im po završetku projekta, omogućiti veću zapošljivost na tržištu rada – rekla je Jeckov.

Na predmetnim projektima trenutno je zaposleno 5.705 žena koje obilaze, pružaju pomoć i potporu za 27.146 starijih osoba. Prilikom odabira projekata, koji se financira u okviru ovog programa Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, naglasak je stavljen na teško dostupna područja te ona u kojima je stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka - područje istoka Hrvatske, Banije i Korduna. Među vodećih pet županija po brojnosti ugovorenih projekata zaposlenih žena, najznačajnije su osječko-baranjska, vukovarsko-srijemska, splitsko-dalmatinska, sisačko-moslavačka i brodsko-posavska.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više