>

novosti logo

Piše R. I.

Obavijest hrvatskim državljanima u inozemstvu

Svi hrvatski državljani koji na dan 29. decembra 2014. borave duže od dvije godine u inozemstvu, imaju obavezu dojaviti svoj privremeni odlazak iz Hrvatske i o razlozima dostaviti dokumentaciju. Ukoliko to ne učine, po službenoj će se dužnosti pokrenuti postupci odjave iz zbrike podataka o prebivalištu i boravištu

U Hrvatskoj je 29. decembra 2012. stupio na snagu novi Zakon o prebivalištu. Navedenim zakonom predviđena je procedura brisanja iz evidencije prebivališta po službenoj dužnosti onih osoba za koje se terenskom provjerom utvrdi da stvarno ne žive na prijavljenoj adresi. Iz ovakve procedure izuzete su izbjeglice koje su u programu obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinuti u Republici Hrvatskoj. Naime, te osobe neće biti do 29. decembra 2014. podvrgnute policijskoj provjeri.

Međutim, obaveza je i za sve one koji ne žive na teritoriji Hrvatske ili su još uvijek prijavljeni kao izbjeglice u Srbiji ili Bosni i Hercegovini da se do 29. decembra 2014. jave u nadležnu policijsku upravu na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, te da obavijeste policiju o svom boravku izvan Hrvatske. To mogu učiniti neposredno u policiji ili putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u kojoj trenutno borave. Prema Zakonu svi oni koji borave u Hrvatskoj duže od 3 mjeseca godišnje tumači se da žive i prebivaju u Hrvatskoj, te oni nisu dužni dojaviti svoj privremeni odlazak iz Hrvatske.

Za osobe koje se ne jave policiji do 29. decembra 2014. (u mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj) ili to ne urade u konzulatu Republike Hrvatske (Beogradu, Subotici, Banja Luci) postojati će opasnost da policija na terenu utvrdi da stvarno ne žive na tim adresama i da pokrene postupak odjave njihovog prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. Kazne za ne postupanje su prilično velike - od 500 do 5.000 kuna.

Dojava privremenog boravka u inozemstvu

Hrvatski državljani koji se privremeno nalaze u inozemstvu, i to radi privremenog rada, školovanja, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga privremenog karaktera, dužni su dojaviti svoj privremeni boravak, što mogu učiniti na dva načina:

- u policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište i to neposredno osobnim dolaskom  dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu ili to učiniti putem punomoći;
- ili obavijest o svom privremenom boravku u inozemstvu osobno dati u diplomatsko-konzularno predstavništvo Hrvatske u zemlji u kojoj boravi ili to učiniti putem punomoći.

Tom prilikom, osoba mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu:

- potvrdu o zaposlenju;
- potvrda o školovanju;
- dokaz da je u programu stambenog zbrinjavanja ili obnove;
- dokaz da ima izbjeglički/prognanički status;
- dokaz da se nalazi na dugotrajnom liječenju;
- a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu (npr. da je izdržavana osoba).

Dojava privremenog boravka u inozemstvu za osobe koje su u Programu obnove ili stambenog zbrinjavanja

Osobe koje su obuhvaćene Programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili ni na koji način nisu stambeno zbrinute u Hrvatskoj, zbog čega se nalaze u inozemstvu, dužne su također najkasnije do 29. decembra 2014. o svom boravku u inozemstvu obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsko-konzularno predstavništvo Hrvatske u zemlji u kojoj privremeno borave. Ukoliko to ne učine i za njih će se po službenoj dužnosti pokrenuti postupci odjave prebivališta.   

Odjava prebivališta

Hrvatski državljani koji su se trajno iselili iz Hrvatske i imaju namjeru živjeti u nekoj drugoj državi, dužni su odjaviti prebivalište u Hrvatskoj, što mogu učiniti na dva načina:

- neposrednim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju gdje imaju prijavljeno prebivalište ili to učinti putem punomoći;

- putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Hrvatske u zemlji u kojoj borave i to osobno ili putem punomoći.

Odjava prebivališta, trajno iseljenje i osobna iskaznica

Hrvatski državljani koji odjavljuju prebivalište zbog trajnog iseljenja iz Hrvatske, dužni su vratiti osobne iskaznice.

Osobne se iskaznice u tom slučaju poništavaju, što je moguće obaviti na dva načina:

- osobne iskaznice se poništavaju u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj su izdane;
- s obzirom na odsutnost - osobne iskaznice se poništavaju u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji u kojoj borave. 

Fiktivna prijava prebivališta/obaveza odjave

Osobe koje su prebivalište u Hrvatskoj prijavile samo fiktivno, pod čime se podrazumijeva da nikada nisu živjele u mjestu prijavljenog prebivališta, dužne su svoje prebivalište u Hrvatskoj odjaviti. Nebitno je pritom u kojoj državi u inozemstvu takve osobe žive trenutno, a u kojoj su živjele kada su fiktivno prijavile prebivalište u Hrvatskoj. Ukoliko takve osobe same ne odjave prebivalište, nadležna policijska uprava ili policijska postaja će postupak odjave njihovog prebivališta pokrenuti po službenoj dužnosti. 

Obveze za hrvatske državljane koji žive u Hrvatskoj

Najkasnije do 29. decembra 2014. policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište trebaju:

- građani koji su na dan 29. decembra 2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana;
- građani koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu;
- građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese sa oznakom BB ili 0).

Napomena: Osoba u slučaju odjave prebivališta gubi pravo na osobnu iskaznicu, jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje i prebivalište osobe, ali ne gubi pravo na hrvatsko državljanstvo!

Napomena: Svi osobe kojima je potrebna informacija i pravni savjet oko reguliranja prebivališta u Republici Hrvatskoj  prema  Zakonu o prebivalištu mogu se javiti Pravnom odjelu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, Ljudevita Gaja 7, na slijedeće brojeve telefona: +3851-4886-379  i +3851-4886-364, svaki radni dan od 9-15 sati.