Novosti

Kronika

Српски jeзик и ћирилицa кoнaчнo у стaтутимa шкoлa

Нa пoслeдњoj oдржaнoj сeдници Скупштинe Вукoвaрскo-срeмскe жупaниje дoнeтa je сaглaснoст нa стaтутe шeст oснoвних шкoлa сa пoдручja oвe жупaниje. Прeнoс oснивaчких прaвa и дaљe нa чeкaњу

Large cirilica

(foto Duško Jaramaz/PIXSELL)

Skupština Vukovarsko-sremske županije donela je saglasnost na statute šest osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu, a to su škole u Boboti, Trpinji, Borovu, Markušici, Bršadinu i Negoslavcima, piše portal Srbi.hr.

- Odlukom županijske Skupštine stvoreni su svi neophodni preduslovi da se vrši reizbor direktora koji je do sad bio blokiran, zatim mogućnost apliciranja na različite konkurse iz domaćih i stranih izvora finansiranja, ali i sve ono što je bitno za jedan redovan i normalan rad škole. Ono što je bitno jeste da će i nadalje roditelji moći odlučivati o modelu obrazovanja koje će njihova deca moći da pohađaju jer je u tim statutima navedeno da će se nastava odvijati na srpskom jeziku i pismu, po modelu A, što je nama jako važno za očuvanje našeg nacionalnog identiteta – istakao je nakon održavanja ove sednice zamenik župana Vukovarsko-sremske županije iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić.

Sa odlukama su zadovoljni i direktori pomenutih osnovnih škola koji su godinama bili u problemu zbog nereševanja ovog pitanja.

- To za nas znači pre svega da mi legalizujemo činjenično stanje jer mi po tome radimo već godinama. Dakle, izdajemo dvojezična svedočanstva, radimo na srpskom jeziku i pismu i ovo je sad prvi put da je došlo do pomaka i političke volјe da se prihvate predlozi naših statuta koji su usklađeni sa svim mogućim propisima Republike Hrvatske i da se konačno ovo pitanje reši na jedini način koji je legalan – naglasio je direktor OŠ Borovo Tihomir Jakovlјević.

Sa ovom odlukom rešen je i problem većine direktora osnovnih škola koji su duži ili kraći period bili vršioci dužnosti direktora u svojim školama.

– Slede daljnji koraci jer ovi Statuti nisu legalni dok se ne potvrde na Trgovačkom sudu u Osijeku što će potrajati još neko vreme. U svakom slučaju ova odluka olakšava i funkcionisanje škole i to je jedini način da se funkcioniše u skladu sa Zakonom o obrazovanju – rekao je Jakovljević.

Ovo je prvi put posle više godina da su članovi županijske Skupštine prihvatili da se pitanje statuta škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu uopšte stavi na dnevni red, a pogotovo da se prihvati jedna ovakva odluka. Ono što ostaje jeste da se pronađu mehanizmi kako da Vukovarsko-sremska županija prebaci osnivačka prava osnovnih škola na opštine koje su podnele takav predlog.

– Predstavnička tela opština Borovo, Negoslavci i Markušica su još početkom 2015. godine podnele županiji zahtev za prenosom osnivačkih prava i iako su srpski predstavnici na raznim nivoima tražili da se prihvate zakonske odredbe to je ostalo nerešeno da danas. Mi ćemo ponovo zatražiti razmatranje svih donetih odluka kao i službeni stav Odbora za lјudska prava i prava nacionalnih manjina Sabora koji je još 2016. godine zaklјučio da su zahtevi ove tri opštine opravdani i zatražio od Vlade RH da obaveže Skupštinu VSŽ-a da na prvoj sednici Skupštine uvrsti zahtev za prenos osnivačkih prava. Smatramo da bi se se donošenjem ove odluke stavila tačka na sve nedoumice i nakon toliko godina bismo okončali zastoj u prenosu osnivačkih prava na ove tri opštine sa srpskom većinom – zaklјučio je Jeremić, a prenio portal Srbi.hr.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više