>

novosti logo

Crveni karton Paviću

Umjesto prijavljenih 15 milijuna, sudac Mislav Kolakušić otkrio je da samo EPH Magazini duguju čak 377 milijuna kuna

Odbijanjem predstečajne nagodbe EPH Magazina d.o.o. pod obrazloženjem da je zaprimljeni prijedlog nagodbe ‘nedopušten i u suprotnosti s propisima Ustava i javnim moralom građana Hrvatske’, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić sredinom ovog mjeseca donio je odluku koja će dodatno potresti ionako urušavajuće medijsko carstvo.

Osim što ovakva odluka narušava planove Ninoslava Pavića i njemačkog WAZ-a, ona će i moćnom zagrebačkom odvjetniku Marijanu Hanžekoviću otežati najavljeno preuzimanje Europapress holdinga – trenutačno vodeće medijske kompanije hrvatskog predstečajnog novinarstva. S druge strane, Kolakušićevo odbijanje EPH-ova predstečajnog prijedloga jer je suprotan ‘javnom moralu građana’ svojevrstan je odgovor na tabloidne ‘moralke’ EPH-ovih izdanja u kojima je sudac Kolakušić – najveći protivnik instituta predstečajne nagodbe – bio redovito udaran ispod pojasa.

‘Stotinu presuda držao je u ladici, a mlade djevojke snima iz hobija’, glasila je jedna od vrištećih naslovnica ‘Jutarnjeg lista’ prošle godine, upravo u doba kada je Pavićev EPH potražio spas u predstečajnoj nagodbi, a Kolakušić već pokazao svoje namjere rušeći predstečajnu nagodbu Dalekovoda. U akciji profesionalnog i privatnog ocrnjivanja suca Kolakušića, izdanja EPH-a isticala su njegovo navodno neuredno obavljanje dužnosti i nemoralnu, nezdravu sklonost prema mladim ženama, portretirajući ga kao čudaka jer još uvijek živi s majkom i pedantno parkira automobil uvijek na istom mjestu. Kako to obično biva, sada im je uzvraćeno gotovo istom mjerom – Kolakušićevim odbijanjem predstečajnog prijedloga EPH Magazina, nakladnika časopisa za mlade OK i ‘Teen’, kao i revije za zdravlje ‘Doktor u kući’. U navođenju razloga zbog kojih je tvrtki EPH Magazini, za razliku od krovnog EPH-a, odbijena predstečajna nagodba, Kolakušić je u rješenju objavljenom na stranicama Fine otkrio i temelje potpuno nategnutog plana spašavanja Pavićeve tvrtke.

Uvidom u spis utvrđeno je da je dužnik EPH Magazini u prijedlogu za pokretanje predstečajne nagodbe u svibnju 2013. naveo da obveze prema vjerovnicima iznose 15.399 milijuna kuna. Uvidom u plan restrukturiranja tvrtke iz srpnja prošle godine, utvrđeno je pak da je riječ o 13.335 milijuna kuna. No zaključno – rješenjem koje je sastavni dio zapisnika o utvrđivanju tražbina na Nagodbenom vijeću Fine od 17. rujna prošle godine – utvrđen je iznos od nevjerojatnih 377,5 milijuna kuna obaveza!

- Proizlazi da su u prethodnom postupku, rješenjem Fine, utvrđena potraživanja u 24 puta većem iznosu od potraživanja koja je dužnik naveo u prijedlogu za pokretanje postupka predstečajne nagodbe… Uvidom u javne dostupne podatke u ovom predstečajnom postupku, kao i u postupcima povezanih društava EPH-a, utvrđivana su potraživanja prijavljena temeljem jamstava i sudužništva drugih povezanih društava i financijskih institucija, iako ta potraživanja pravno nisu postojala u trenutku otvaranja postupka niti se radi o osobnim vjerovnicima dužnika - ističe Kolakušić.

Jednostavno, jedna te ista potraživanja u cijelim su iznosima utvrđivana u svim povezanim društvima Pavićeva EPH-a te su multiplicirana nekoliko puta. Time su stvarni vjerovnici onemogućeni u izražavanju svoje volje, ali i u kasnijoj naplati svojih potraživanja.

Dakle u igrokazu predstečajne nagodbe krovnog EPH-a i povezanih tvrtki 4 Media EPH, EPH Media, Media Nexusa, EPH Magazina i Gloria Grupe, uz suglasnost banaka, izbačeni su ostali vjerovnici koji bi trebali pristati na Pavićev plan – reprogram duga prema državi i dobavljačima uz otpis 40 posto duga i obećanu isplatu 60 posto duga bez kamata u razdoblju od četiri godine, i to s počekom od 12 mjeseci od nagodbe. Ostapbenderovski rečeno: ideja naša, otpis dugova vaš. To, prema Kolakušiću, koji je od početka upozoravao na mogućnost ovakvih manipulacija, ipak nije u skladu s propisima.

- Predlagatelj dužnik postupio je suprotno odredbama Ustava koji nalaže jednakost svih pred zakonom, pa time i svih vjerovnika te odredbama kojima se jamče pravo vlasništva i onima koje kazuju da su poduzetnička i tržišna sloboda temelj gospodarskog ustroja te da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu – navodi Kolakušić.

Naime, ukoliko bi nagodba bila sklopljena, Pavić i njegov EPH bi kao dužnici nastupili na tržištu u znatno povoljnijem položaju od poduzetnika koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe jer iz moralnih ili drugih razloga žele uredno i u cijelosti podmiriti svoje obaveze i ne žele izbjeći plaćanje. Prema Kolakušiću, Pavić izbjegava svoje obaveze, ali za očekivati je da će medijski tajkun iskoristiti svoje pravo na žalbu na Kolakušićevu odluku.

1/1