Novosti

Kronika

Дejaн Дрaкулић: Нeрaвнoпрaвнoст кao кoнстaнтa

Прeдсjeдник ВСНM-a Вукoвaрa: Брoj зaпoслeних Србa крeћe сe oкo 18 дo 19 oдстo и нeсрaзмeрaн je зaступљeнoсти у стaнoвништву

Qwb1kxjqbetkkf1md295m2gbgvq

Dejan Drakulić

Vukovar je zbog političkih i socijalnih problema često u centru pažnje medija?

S obzirom da je situacija u gradu teška, a ekonomska situacija nezavidna. Velik dio ljudi napušta ne samo Vukovar, nego Hrvatsku. Teško je svima, a Srbima posebno, zbog negativne atmosfere koja se godinama stvara. Ljudi se pozivaju na prednost u zapošljavanju pripadnika manjina pod istim uslovima, ali to im ne pomaže; čak im odmaže u nekim slučajevima. Teško je uopšte dobiti posao, jer čim se raspiše konkurs odmah se zna ko će da dođe na to mesto. Pokušali smo ustanoviti koliko su Srbi hendikepirani u zapošljavanju, ali kad god tražimo podatke, uvek nam kažu da nisu dužni voditi računa o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih. Iz odgovora koji se mogu dobiti iz gradske uprave i nekih službi, vidi se da je smanjeno učešće pripadnika srpske nacionalne manjine. Teško je govoriti o stopi nezaposlenosti, jer se ona meri prema podacima Zavoda za zapošljavanje, koji nisu relevantni zato što se računaju samo oni koji se vode na Zavodu, a dovoljno je da se na razgovor sa savetnikom ne dođu u minut, pa da se bude izbrisan iz evidencije. To se dešava i onima koji su na stručnom osposobljavanju ili kursevima koji bi im trebali pomoći da se zaposle. Uglavnom, broj zaposlenih Srba u odnosu na sve zaposlene kreće se oko 18 do 19 odsto i nesrazmeran je zastupljenosti u stanovništvu, jer nas je 33 posto.

Što se tiče upotrebe jezika i pisma, mnogi i danas imaju problema jer im se ne dozvoljava da se potpišu na svom pismu, da se ne govori o dvojezičnim pločama koje su razbijane. Zbog iseljavanja i Hrvata i Srba svaka druga ili treća kuća je prazna. Odlaze ne samo oni koji ne rade nego i oni koji rade, a ne vide perspektivu u sadašnjem stanju. Kad izađete poslepodne ili uveče, nigde nema ljudi. U svemu tome pokušava se manipulisati procentima iseljenih i odjavljenih iz prebivališta. Kako se policija nije službeno izjašnjavala o nacionalnoj pripadnosti onih koji su izbrisani iz prebivališta, sve izjave predstavljaju manipulacije i uznemiravanje građana. U međunacionalnim odnosima bude provokacija ili grafita, nažalost to je redovno stanje. Pitanje je da li će doći do sankcija ili neće. Zbog nalepnica na autobusnim stanicama digla se velika prašina, ali nema podataka da li je pronađeni počinilac sankcionisan i da li su državna tela odradila svoj posao. Tih nalepnica ranije je bilo po Zagrebu, pa ili nije bilo sankcija za počinioce, ili one nisu imale efekta.

Što u proteklom mandatu su uspjeli uraditi srpski gradski predstavnici?

S obzirom da sam kao gradski većnik predsednik Kluba većnika SDSS-a, govoriću samo u ime kluba: u jednom periodu saradnja s vlastima nije postojala, a što se više bliži period izbora, saradnja je sve bolja - to je stalna politika prema manjinama. Uspeli smo da odradimo više poslova vezanih uz infrastrukturu - od velikog broja naših predloga značajan deo je prihvaćen, od uređenja ulica do obnove zgrada. Iako nismo bili u vladajućoj koaliciji, neke stvari smo uspeli napraviti i tako poboljšali položaj naših sugrađana, jer infrastrukturu koriste svi.

Čime se VSNM bavi i koliko ono može koristiti svoje zakonske ingerencije?

Imamo program rada koji se sastoji iz više delova: očuvanja kulturnog, nacionalnog i verskog identiteta, statusnih pitanja, saradnje sa organizacijama nacionalnih manjina, obeležavanja značajnih datuma, nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Koristimo mogućnost da o pravima i obavezama Srba obavestimo gradsku upravu. Dajemo mišljenja i komentare o izveštajima koji se tiču prava nacionalnih manjina ili zakonskih akata. Shodno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, koristimo se pravima koje imamo, a od toga što ćemo isposlovati veću vidljivost i poštovanje prava srpske manjine, koristi će imati i ostale manjine koje žive u gradu. Imamo adekvatan prostor u zgradi Zajedničkog veća opština. Naše se, kao i druga manjinska veća, finansira iz gradskog budžeta. Za razliku od županijskog VSNM-a, naše Veće nema sredstava da isplaćuje naknade većnicima. Finansiramo se preko projekata koje prijavljujemo na različite konkurse, a i 55 odsto sredstava koje smo dobili od grada, dobili smo na osnovu projekata.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više