Novosti

Politika

Ispravak: Izgradnja pretovarne stanice u Podumu u interesu je RH i njezinih stanovnika

Pretovarna stanica gradi se kako (...) bismo obitelji Ćurčić i svim ostalim obiteljima koje žive u Podumu omogućili dostojan i kvalitetan život. Grad Otočac otvoren je prema svim njegovim stanovnicima, objeručke prihvaća sve koji ovamo žele doći živjeti

Large podum

Deponij smeća u Poodumu (foto Anja Kožul)

Temeljem članka 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22), sa zahtjevom za ispravkom netočne informacije objavljene 11. travnja 2023. godine na portalu Novosti u tekstu pod nazivom "Baci smeće u povratničko selo", autorice Anje Kožul, u kojemu se, između ostalog, navodi kako je Grad Otočac započeo korištenje lokacije u navodnom posjedu i vlasništvu Petra Ćurčića iz Poduma, javio nam se gradonačelnik Otočca Goran Bukovac. Njegov ispravak u nastavku donosimo u cijelosti.

"U članku se netočno navodi kako je odlagalište otpada u neposrednoj blizini stotinjak stanovnika koji tamo žive, jer sam deponij niti ne bi bio izgrađen na lokaciji u čijoj neposrednoj blizini živi toliki broj stanovnika. Sam Petar Ćurčić u nastavku članka potvrdio je da danas u cijelome selu živi jedva 40 stanovnika. Pritom treba uzeti u obzir da je sadašnje stanje broja stanovnika rezultat mortaliteta, ali i doseljavanja nekoliko većih obitelji. Netočno je i da će na ovoj lokaciji gradnjom pretovarne stanice proširiti postojeće odlagalište. Naime, njezinom izgradnjom stvorit će se preduvjeti za sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta.

Prilikom izgradnje pretovarne stanice planiran je obuhvat čestica u vlasništvu Petra Ćurčića. Međutim, g. Ćurčić je tada iskazao protivljenje pa je odlučeno da će se stanica graditi na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i obitelji Skendžić, za koju je upravo Petar Ćurčić bio posrednik u uspostavljanju kontakata sa posjednicima koji žive u Beogradu.

Tijekom kompletnog postupka izdavanja lokacijske i građevinske dozvole te ishođenja potrebne dokumentacije i izvlaštenja za legalno građenje, Petar Ćurčić nije iznio niti jednu primjedbu, niti je svojatao čestice za koje sada iznosi svoje protivljenje. Građevinsku dozvolu investitoru, tvrtki Kodos d.o.o., na temelju odgovarajuće i sa zakonom usklađene dokumentacije u studenom 2021. izdao je Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, a ne Grad Otočac kako je u članku navedeno.

Prethodno je u srpnju 2021. isti odjel donio Rješenje kojim je utvrđen interes Republike Hrvatske za građenje građevina za gospodarenje otpadom utvrđen člankom 83., st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je prihvaćen prijedlog kojim se Gradu Otočcu u svrhu izgradnje Pretovarne stanice Podum određuje potpuno izvlaštenje zemljišta i nadoknada štete zemljoknjižnim vlasnicima Nikoli Skendžiću, Stevi Skendžiću, Đuri Skendžiću, Iliji Skendžiću iz Škara k.br. 140, posjedniku Ljubici Radaković iz Banatskog Karađorđeva, Jovanki Krstić iz Beograda, Mileni Radičević iz Zemuna i Ankici Radičević iz Beograda. S tim u skladu određena je nadoknada štete koju je Grad Otočac i isplatio na posebni račun – postupak izvlaštenja nekretnine.

U članku se također navodi kako će se pretovarna stanica graditi na četiri katastarske čestice, što je netočno, jer će izgradnja iste biti na tri katastarske čestice. Izgradnja pretovarne stanice u interesu je Republike Hrvatske i njezinih stanovnika, pa i samog Petra Ćurčića i njegove obitelji.

Izgradnja pretovarne stanice u Podumu dio je Projekta koje provodi Centar Babina Gora u svrhu usklađivanja s Direktivom 1999/31 o odlagalištima otpada, a time i doprinos ispunjavanju uvjeta iz Pristupnog ugovora EU i RH vezanih uz smanjenje količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta. Sam projekt proizlazi iz sljedećih akata: Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Odluke Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017.-2022., Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' za razdoblje od 2014.-2020. Specifični cilj 6 i 1 – Smanjena količina otpada, lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom.

U sklopu Centra za gospodarenje otpadom predviđene su četiri pretovarne stanice: Karlovac, Slunj, Ogulin i Otočac.

U istome članku, Novosti prenose tvrdnje Petra Ćurčića kako je 2019. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poništilo rješenje o lokacijskoj dozvoli pozivajući se na predmet 'Bistrović protiv RH', i kako je već tada iskazao svoje protivljenje slanjem žalbe nadležnom Ministarstvu, a potom sam Ćurčić navodi kako je za korištenje sporne lokacije saznao slučajno, prije mjesec dana (ožujak 2023.), kada je 'vidio da radnici nešto mjere na njivi', čime zapravo potvrđuje kontradiktornost svojih izjava u kojima je nedvosmisleno potvrdio da je za postupak ishođenja lokacijske dozvole i namjeru da se na spornim česticama gradi pretovarna stanica, znao još 2019. godine.

Smeće u Podum ne dolazi iz Karlovca i Zagreba, već iz susjednih općina Brinja, Plitvičkih Jezera, Vrhovina, Donjeg Lapca te Samobora.

Djelatnici poduzeća Gacka d.o.o. savjesno i odgovorno održavaju prostor samog odlagališta, međutim, ponekad je zbog jakog vjetra koji raznosi otpad van samog deponija, teško spriječiti gomilanje vrećica i ostalog otpada. Osim toga, Grad ulaže znatna sredstva i napore u saniranje i uređenje ilegalnih odlagališta te nadzor nad istima.

Kao što je i navedeno u obrazloženju ovog ispravka, pretovarna stanica gradi se kako bi se u što je moguće većoj mjeri smanjila šteta koju obitelj Ćurčić i sve ostale obitelji koje žive u Podumu te kako bismo im omogućili dostojan i kvalitetan život. Grad Otočac otvoren je prema svim njegovim stanovnicima, objeručke prihvaća sve koji ovamo žele doći živjeti, a posebno prema svojoj djeci koji su uslijed ratnog vihora izbjegli sa svoje djedovine."

Gradonačelnik Goran Bukovac, dipl. pol.

Politika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više