>

novosti logo

Kronika Kronika

Novi stari predsjednik

Na poziv splitsko-dalmatinskog župana Zlatka Ževrnje, u Splitu je u ponedjeljak, 20. srpnja održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije. Za predsjednika je izabran dr. sc. Marko Tomašević iz Splita, a za njegova zamjenika Dušan Stojanac iz Sinja

Na poziv splitsko-dalmatinskog župana Zlatka Ževrnje, u Splitu je u ponedjeljak, 20. srpnja održana konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije. Za predsjednika je izabran dr. sc. Marko Tomašević iz Splita, a za njegova zamjenika Dušan Stojanac iz Sinja. Obojica su na tim funkcijama bili i u prošlom sazivu Vijeća.

Novi stari predsjednik dr. sc. Tomašević zahvalio je na reizboru i najavio nastavak rada Vijeća na realizaciji već započetih projekata, a kojima je cilj očuvanje i njegovanje tradicije, te pomoć u rješavanju problema pripadnika srpske nacionalne manjine kroz suradnju s lokalnim vlastima, udrugama i institucijama.

Tomaševića i Stojanca je 25-ero vijećnika izabranih na proteklim svibanjskim izborima za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave imenovalo i delegatima za Skupštinu Srpskog narodnog vijeća.

1/1