Novosti

Kronika

Првa фaзa oбнoвe

Блaгoслoвoм eпискoпa пaкрaчкo-слaвoнскoг Joвaнa у Дaрувaру je зaвршeнa oбнoвa истoчнoг зидa и фaсaдe Црквe Свeтих Oтaцa Првoг вaсeљeнскoг сaбoрa кoja je имaлa вeртикaлну пукoтину и нaрушaвaлa стaтику црквe

Gd4xgec3t04an9adlq3tqs3f2fm

Crkva Svetih Otaca

Blagoslovom episkopa pakračko-slavonskog Jovana u Daruvaru je završena obnova istočnog zida i fasade Crkve Svetih Otaca Prvog vaseljenskog sabora koja je imala vertikalnu pukotinu i narušavala statiku crkve.

- Radovi su izvedeni vrlo profesionalno rukama majstora firme DOLN iz Nove Gradiške uz stručni nadzor arhitekte Dragice Knežević iz projektantskog biroa DAING iz Daruvara i nadležnog Konzervatorskog zavoda u Bjelovaru na čelu sa direktorom Milanom Pezeljem -rekao nam je u ime investitora, Crkvene opštine i parohije daruvarske, sveštenik Đorđe Ostojić.

Obnova istočne fasade koštala je približno 300.000 kuna, a ukupan projekt obnove cjelokupne crkvene fasade procjenjuje se na 1.250.000 kuna. Među najvećim donatorima su Grad Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ministarstvo regionalnog razvoja te brojni pojedinci iz Daruvaru i inostranstva. Crkva Svetih Otaca najstariji je sačuvani sakralni objekt u Daruvaru. Sagrađena je 1756. u baroknom stilu, a krasi je ikonostas s kraja 18. vijeka, čija je restauracija u finalnoj fazi.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više