Novosti

Kronika

Taблa зa Св. Сaву

Српскa прaвoслaвнa црквa Св. Сaвe у Kрижeвцимa дoбилa je инфo-eдукaтивну тaблу кoja сaдржи хистoриjaт и фoтoгрaфиje црквe, a пoстaвилa jу je Tуристичкa зajeдницa Грaдa Kрижeвaцa

Large 3

Info-edukativna tabla crkve

Srpska pravoslavna crkva Sv. Save u Križevcima dobila je info-edukativnu tablu koja sadrži historijat i fotografije crkve, a postavila ju je Turistička zajednica Grada Križevaca. Svrha postavljanja table nije samo informisanje javnosti i turista već očuvanje te promocija vjerskog identiteta krajiških Srba s kalničkog prostora. Koliko je poznato, ovo je prva tabla koju je dobila jedna srpska pravoslavna crkva u urbanoj sredini u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Olinka Gjigaš, direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca, rekla je kako je razlog postavljanja table činjenica da je pravoslavna crkva jedna od nekoliko značajnih crkvi u gradu koja do sada nije bila obilježena. Crkva Sv. Save izgrađena je 1904. godine, na položaju jugozapadnog uglovnog bastiona bivše utvrde, danas užem centru Križevaca. Zgrada je izvedena u stilu jednostavnih krajiških sakralnih objekata, sa skromnim ukrasom, u kojem se izdvajaju zanimljivi kapiteli pilastara zapadnog portala, kao i uglova zapadnog pročelja. Hram je prije nekoliko godina spolja temeljito obnovljen te je zgrada zasjala u punom sjaju. Crkveni ikonostas izradio je Milenko Gjurić (1894. – 1945.), slikar i grafičar iz Zemuna koji se istakao kao osnivač prvog društva grafičkih umjetnika, Kolegij jugoslavenskih umjetnika – grafičara.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više