>

novosti logo

Piše N.J.

U lancima Vatikana

Četiri ugovora koja je Hrvatska sklopila s Vatikanom u koliziji su s principima o jednakosti ljudi jer Katoličku crkvu stavljaju u privilegiran položaj u odnosu na ostale građane i zbog toga ih je neophodno raskinuti, rečeno je na tribini ‘Vatikanski ugovori i identitetska politika’ održanoj 10. oktobra u prostorijama ‘Privrednika’ u Zagrebu. Otkad ih je Hrvatska potpisala, ugovori su izloženi kritici, prije svega zbog velikog iznosa novca koji se netransparentno daje Katoličkoj crkvi – između 600 miliona i 1,5 milijardi kuna godišnje.

- Crkvenoj hijerarhiji se daje ogromna moć nad vjernicima, a Hrvatska se odriče svojih nadležnosti u korist strane teokracije - kazala je Marijana Bijelić iz Protagore, ističući da Katolička crkva ima mnogo veća prava nego ostale vjerske zajednice.

- Ugovorima je nametnut katolički vjeronauk u školama koji se mora održavati bez obzira na broj učenika, dok je za ostale propisano minimalno sedam učenika, što se u malim školama vrlo teško može postići - rekao je Alan Sorić iz Pokreta za sekularnu Hrvatsku.

Marijana Bijelić ističe kako udžbenici za katolički vjeronauk ne moraju ići nadležnom ministarstvu na odobrenje, pa su puni diskriminatornih teza.

- Vjeronauku nije mjesto u školi - istaknuo je Branimir Pofuk, kolumnist Večernjeg lista. - Iako crkvene strukture misle da dobivaju ulaskom vjeronauka u škole, istinska crkva gubi jer se vjeronauk smatra ideološkom zamjenom za nekadašnje Osnove marksizma, a nitko nije htio da se u škole uvede predmet ‘religijska kultura’ - dodao je Pofuk.

Ivan Hrstić, novinar TV stanice N1, slaže se da bi financiranje crkve trebalo biti transparentnije, ali crkva kao konzervativna institucija ionako nikad nije bila transparentna.

- Umjesto uklanjanja vjeronauka iz škola, djeci i njihovim roditeljima treba pružiti kvalitetan izbor za koji se i sami mogu izboriti. Moje dijete više ne pohađa vjeronauk već etiku, jer nismo bili zadovoljni vjeroučiteljem - objasnio je Hrstić.

Zaključio je da u Hrvatskoj nema kritične mase potrebne za reviziju ili raskid ugovora, ocijenivši da ni protesti sekularističkih udruženja, zakazani za 14. oktobar na Markovom trgu, neće donijeti ništa novo.

1/1