Novosti

Kronika

У спoмeн Штaтутимa

Kрижeвци су дoбили су нoву скулптуру. Риjeч je o Биликуму кojи симбoлички прeдстaвљa пoзнaту крижeвaчку мaнифeстaциjу Kрижeвaчкe штaтутe. Скулптуру je изрaдиo Игoр Бркић, крижeвaчки aкaдeмски кипaр и дирeктoр Oснoвнe шкoлe Влaдимир Нaзoр

Large 8

Bilikum predstavlja tradicionalne Križevačke štatute

Križevci su dobili su novu skulpturu. Riječ je o Bilikumu koji simbolički predstavlja poznatu križevačku manifestaciju Križevačke štatute. Skulpturu je izradio Igor Brkić, križevački akademski kipar i direktor Osnovne škole Vladimir Nazor.

Prema Brkiću, Bilikum je jedan od najvažnijih križevačkih brendova te kao dio tradicionalnih Štatuta pripada križevačkoj kulturnoj baštini. Sama skulptura izrađena je od čelika, visina joj je 2,8 metara, a čine je 25 metalnih prstenova debljine 2,5 cm. Sastavljena je od tri dijela koja poprimaju izgled tri spojene posude. Igor Brkić inače održava dobre odnose i sa srpskom zajednicom. To potvrđuje njegova ovogodišnja donacija knjiga biblioteci Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Križevaca.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više