Novosti

Društvo

Bilježnica Robija K.: Smisao borbe za Hrvatsku

‘Povijesni smisao domovinskog rata i herojske borbe hrvatskog naroda za samostalnu, suverenu, nezavisnu, slobodnu i propser… popres… prosperitetnu Hrvatsku!’ Dića je viknila: ‘Pa ih učiš kako je smisao naše krvave borbe za državu da pobignu u inozemstvo?!’

6l5evvztnnjmnk14jstp4gr2yp2

(foto Igor Kralj/PIXSELL)

Ona učiteljica Smilja je ugibala u razred i itnila je dnevnik na svoju klupu. Onda je ona nama rulji rekla: ‘Draga dico, današćemo utvrđivat i ponavljat gradivo iz poznavanja prirode i društva šta smo ga učili juče! Samo malo da se podsitin kako se ono zvala lekcija…’ Onda je uča Smilja otvorila papirić i pročitala je: ‘Aha! Povijesni smisao domovinskog rata i herojske borbe hrvatskog naroda za samostalnu, suverenu, nezavisnu, slobodnu i proser… propser… prosperitetnu Hrvatsku!’ Onda je ona zaklopila papirić i rekla je: ‘A kako ćemo najbolje ponavljat gradivo? Tako štašmo opalit jedno ispitivalo, naravski!’ Mi ekipa u razredu smo šutili i piljili smo u uču sa komom i hororom. Učiteljica Smilja je rekla: ‘Znači, nema druge nego malo listat dnevnik i provjerit za ocjenu kako su učenici naučili lekciju od juče!’

Onda je uča Smilja sila u klupu i listala je dnevnik. Mi rulja smo ušokotrili se sa stravom na kvadrat. Onda je učiteljica rekla: ‘Aj za početak ti Dino!’ Onaj Kane Šteta je rekao: ‘Dina nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Kane Šteta je rekao: ‘Otiša je sa roditeljima u Irsku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Kane!’ Ona pederica Sandra je rekla: ‘Kane nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Pederica Sandra je rekla: ‘Otiša je sa roditeljima u Njemačku!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Kane reka da je Dino otiša u Irsku!’ Pederica Sandra je rekla: ‘Al u međuvremenu je odselija u Njemačku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Sandra!’ Ona Nela Svinjogojstvo je rekla: ‘Sandre nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Nela je rekla: ‘Otišla je sa roditeljima u Švedsku!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Sandra rekla da je Kane otiša u Njemačku!’ Nela Svinjogojstvo je rekla: ‘Al u međuvremenu je odselila u Švedsku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Nela!’ Onaj Rino Sajla je rekao: ‘Nele nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Rino je rekao: ‘Otišla je sa roditeljima u Dansku!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Nela rekla da je Sandra otišla u Švedsku!’ Rino Sajla je rekao: ‘Al u međuvremenu je odselila u Dansku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog dugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Rino!’ Tuljanica Niveska je rekla: ‘Rina nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Niveska je rekla: ‘Otiša je sa roditeljima u Belgiju!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Rino reka da je Nela otišla u Dansku!’ Tuljanica Niveska je rekla: ‘Al u međuvremenu je odselija u Belgiju!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Niveska!’ Mala Teica je rekla: ‘Niveske nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Teica je rekla: ‘Otišla je sa roditeljima u Norvešku!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Niveska rekla da je Rino otiša u Belgiju!’ Mala Teica je rekla: ‘Al u međuvremenu je odselila u Norvešku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Učiteljica Smilja je opet listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Teice!’ Ja sam rekao: ‘Teice nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Ja sam rekao: ‘Otišla je sa roditeljima u Nizozemsku!’ Uča je rekla: ‘Kako, jebate? Pa maloprije mi je baš Teica rekla da je Niveska otišla u Norvešku!’ Ja sam rekao: ‘Al u međuvremenu je odselila u Nizozemsku!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Samo onda je neko sa krvoločkim očima otvorijo vrata od razreda. To je bila ona direktorica.

Direktorica je arlauknila prema učiteljici: ‘Smiljo, šta ti to radiš?!’ Uča je rekla: ‘Kako šta radin? Evo sa dicom utvrđujen gradivo šta smo ga učili juče!’ Dića je dreknila: ‘Više od po đaka ti je izvan razreda i zajebavaju se po hodniku! Kakvo gradivo, jebenliti jarca?!’ Uča Smilja je rekla: ‘Samo malo da se podsitin…’ Onda je ona otvorila papirić i pročitala je: ‘Aha! Povijesni smisao domovinskog rata i herojske borbe hrvatskog naroda za samostalnu, suverenu, nezavisnu, slobodnu i propser… popres… prosperitetnu Hrvatsku!’ Dića je viknila: ‘Pa ih učiš kako je smisao naše krvave borbe za državu da pobignu u inozemstvo?! Je li, glupsonice?! Umisto da in objašnjavaš da ka pravi domoljubi tribaju ostat u Hrvackoj! Da ne ispadne da je imamo zakurac!’ Uča Smilja je raširila ruke i rekla je: ‘Ne mogu ja ka obična učiteljica uticat na njihovu tragičku sudbinu!’ Dića je dreknila: ‘Koju tragičku sudbinu? Šta biže odavde u irske i švedske?’ Uča je rekla: ‘Ne, nego šta nisu stigli dalje od hodnika!’

Onda je direktorica svu rulju iz hodnika vratila nazad u razred. Svi ekipa su sili nazad u klupe. Dića je podviknila: ‘Saćemo utvrđivat isto gradivo, ali u duhu domoljublja i ljubavi prema državi koja je krvlju izborena! Zaglumi li mi kogod da ide u irske i švedske isti sekund će popit asa! Jel to jasno?’ Svi su rekli: ‘Jasno je!’ Dića je naperila kažimprst prema plafonjeri i zarežala je: ‘Svi ostaju u Hrvackoj! Jel to skroz kjaro?’ Svi su rekli: ‘Kjaro je!’ Dića je rekla: ‘Okej! A ja ću sist u zadnju klupu da kontroliran situaciju!’ Onda je ona sila u zadnju klupu i rekla je: ‘Smiljo izvoli!’

Učiteljica Smilja je zakolutačila sa očima i rekla je: ‘Okej, dico, ajmo utvrđivat gradivo šta smo ga juče učili… samo malo da se sitin lekcije… aha, povijesni smisao domovinskog rata i herojske borbe hrvatskog naroda za samostalnu, suverenu, itakodalje, itakodalje… A najbolje ćemo to ponovit ako bacimo jedno ispitivalo!’ Onda je uča Smilja listala po dnevniku. Onda je ona rekla: ‘Aj ti Robi!’ Moj drug Dino je rekao: ‘Robija nema!’ Uča je pitala: ‘A di je?’ Dino je rekao: ‘Osta je u Hrvackoj!’ Uča je rekla: ‘Aha… A dobro, onda ćemo nekog drugog!’ Samo onda je direktorica skočila iz zadnje klupe: ‘Čekaj malo, pa šta je sad ovo?’ Svi u razredu su okrenili se prema njoj sa čudilom. Dića je pitala: ‘Kako to Robija nema, a govorite da je osta u Hrvackoj? Šta to znači?’ Moj drug Dino je rekao: ‘Znači da je otiša u zahod!’

Robi K. (IIIa)

Tekst prenosimo s Peščanika

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više