>

novosti logo

Intervjui Intervjui

Damir Šlogar: Do konačne pobjede!

Borba za pravdu CHF dužnika koja traje već desetu godinu grubom manipulacijom Vrhovnog suda RH produžena je za neodređeni period, jer VSRH izbjegava primijeniti presude i direktive EU suda, kaže aktivist Građanske inicijative ‘Pravda za CHF’

Kako komentirate što je Udruga Franak prijavila Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji te predložila pokretanje postupka protiv RH na Sudu EU?

- Građanska inicijativa ‘Pravda za CHF’ je Vrhovni sud RH prepoznala kao glavnog krivca za stanje u kojem se nalaze dužnici CHF kredita i svoje djelovanje usmjerila na ispravljanje nepravde koju dužnicima čini VSRH. Zato pozdravljamo prijavu kojom je Udruga Franak Republiku Hrvatsku prijavila Europskoj komisiji zbog postupanja Vrhovnog suda zato što je neutemeljeno pokrenuo ogledni postupak te pogrešno iznosio tumačenja i zaključke u vezi zaštite potrošača temeljem prava EU.

Kako je Vrhovni sud RH prekršio prava potrošača s obzirom na dosadašnje presude po pitanju slučaja franak i konverzije švicarskog franka?

- Bitne odrednice su da je VSRH po vlastitoj volji odlučio da su aneksi konverzije CHF kredita valjani bez ispitivanja njihove nepoštenosti jer je konverzija provedena prema zakonu. VSRH je proizvoljno tumačio presudu EU suda C-118/17, Dunai, zanemarujući činjenicu da se potrošači nisu odrekli svojih prava temeljem direktive 93/13 EEZ.

Također, VSRH suspendirao je pravne norme Zakona o obaveznim odnosima i nije uzeo u obzir dio presude EU C-118/17 koja govori o pravu potrošača na puno obeštećenje unatoč konverziji te je svojim postupcima onemogućio potrošačima pristupu Sudu EU što je bio obavezan osigurati. Predsjednik VSRH-a grubo je prekoračio svoje ovlasti neutemeljenim tvrdnjama da nema posljedica za ništavost u osnovnim ugovorima kredita s valutnom klauzulom u CHF, te samim time unaprijed piše scenarij za sudove koji je u potpunoj suprotnosti pravu EU i pravu RH.

Što dalje do konačnog ishoda ovog problema?

- Borba za pravdu CHF dužnika koja traje već desetu godinu grubom manipulacijom VSRH-a produžena je za neodređeni period, jer VSRH izbjegava primijeniti presude i direktive EU suda mada su svjesni da će ih u konačnici morati primjenjivati i da su CHF krediti apsolutno ništetni te će svi dužnici morati biti u potpunosti obeštećeni. Idemo do konačne pobjede!

1/1