>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

Karlovac - Zagreb - Frankfurt

In memoriam: Vlado Bojkić (1935- 2016) ispekao je zanat novinara u Karlovcu da bi postao istaknuto ime u izdavačkoj kući Vjesnik

Petnaestog decembra u Zagrebu je, u 82. godini života, umro novinar i publicist Vlado Bojkić (1935 - 2016). Bojkić spada u sam vrh niza novinara koji su radili u najvećim redakcijama u Jugoslaviji, a zanat ispekli u Karlovcu.

Maturirao je u karlovačkoj Gimnaziji 1954. godine i pisao je za Karlovački kulturni vjesnik i Karlovački tjednik, u kojem se zaposlio 1957. godine. Bio je glavni i odgovorni urednik najvažnijeg lokalnog glasila 1965. i 1966. godine. Surađivao je u mnogim listovima: Narodni sport, Večernji vjesnik, Politika, Vjesnik, Arena, Start, Svijet. Odlazi u Vjesnik i 1970. postaje glavni urednik Arene. Bio je i urednik inozemnog izdanja Vjesnika, te je od 1982. do 1987. godine vodio inozemnu redakciju u Frankfurtu na Majni, a po povratku je bio urednik vanjsko-političke redakcije. U penziji je od 1990. godine, ali i dalje aktivan: pratio je zbivanja u Čehoslovačkoj pošto mu je majka bila Čehinja. Bio je aktivan u brojnim organizacijama i društvima, posebno sportskim te je za svoj aktivizam dobio više nagrada i priznanja. Radio je kao voditelj press centra u karlovačkom dijelu Univerzijade 1987. godine.

Bio je osnivač i dugogodišnji predsjednik Društva Karlovčana u Zagrebu i urednik lista Društva Mali glasonoša. Napisao je čitanu knjigu ‘Galerija karlovačkih likova’ o osebujnim Karlovčanima u svim oblastima života. Koautor je Karlovačkog leksikona u dijelu koji govori o novinarstvu.

Bojkić je, kako je sam govorio, slučajno rođen u Ogulinu, gdje mu je otac bio šef Batine prodavaonice, no potom je premješten u Glinu gdje su ga 13. maja 1941. godine ustaše ubile u prvom masovnom zločinu u tom mjestu. Majka se tada vratila u Karlovac uz kojeg je Vlado ostao zauvijek vezan. Svake subote Bojkić je navraćao u redakcije Tjednika i Radija, gdje bi popričao sa novinarima.

1/1