Novosti

Politika

Нoвa Kooрдинaциja

Прeдсeдник жупaниjскoг ВСНM-a Свeтислaв Mикeрeвић, нa Koнститутивнoj сeдници у Вукoвaру, jeднoглaснo je изaбрaн зa нoвoг-стaрoг прeдсeдникa Kooрдинaциje вeћa и прeдстaвникa мaњинa Вукoвaрскo-срeмскe жупaниje

Large informator  koordinacija

Članovi Koordinacije

Predsednik županijskog Veća srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević, na Konstitutivnoj sednici u Vukovaru, jednoglasno je izabran za novog-starog predsednika Koordinacije veća i predstavnika manjina Vukovarsko-sremske županije.

Nakon što su u maju ove godine provedeni izbori za manjinske predstavnike i veća manjina, kao i u ranijim godinama iskazana je potreba koordinacije na županijskom nivou. Kao rezultate rada u proteklom mandatu predsednik Koordinacije, Mikerević je istakao je poboljšanje odnosa sa županijskim vlastima te realizaciju niza zajedničkih projekta.

- Pojedini, veliki projekti, poput projektnog predloga "Dunav nas spaja", čiji je cilj bio povezivanje manjina s obe strane Dunava, nisu uspeli da budu realizovani jer je konkurs za apliciranje usledio u periodu raspuštanja manjinskih veća, pred nove izbore - podsetio je Mikerević na neke od značajnijih projektnih aktivnosti iz prošlog mandata Koordinacije. Ukazao je na značaj osnivanja Kordinacije manjina u kontekstu bolje povezanosti i zajedničkih angažmana u programskim aktivnostima, istakavši da će akcenat u budućem radu staviti na manje projekte sa bržom realizacijom.

- Radimo svi zajedno, bez obzira na brojnost pojedinih nacionalnih manjina. Cilj je upravo one manje animirati na veći angažman, a one brojnije, poput srpske, da im budu podrška - zaključio je predsednik Koordinacije.

Konstitutivnoj sednici prisustvovao je i vukovarsko-sremski župan Damir Dekanić, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom manjinskih udruženja i njihovom saradnjom sa Županijom. Istakao je značaj manjinskih projekata, ne samo u očuvanju kulture, jezika i običaja, odnosno svega onoga što čini jedan narod, nego i dobrobiti države u kojoj žive. "Za projekte i aktivnosti manjina tokom ove godine planirano je nešto više od 100 hiljada evra", rekao je župan, naglasivši da je za naredni period planirano povećanje sredstava za rad nacionalnih manjina.

Zamenik župana iz reda srpske zajednice, Srđan Jeremić od početka svog mandata zadužen je za odnose s manjinskim zajednicama i svojevrsna je spona sa županijskim telima. Podsetio je da je reč o šestom sazivu Koordinacije nacionalnih manjina, te da je njeno konstituisanje izuzetno bitan čin.

- Manjine čine gotovo 20 odsto u ukupnom broju stanovnika naše županije. Bitno je imati jedno krovno telo koje će da usmerava njihove aktivnosti i putem Koordinacije pronalazi rešenja za potencijalne probleme - naglasio je Jeremić pohvalivši rad Koordinacije u proteklom sazivu te izrazio nadu da će saradnja i u budućem periodu biti kvalitetna.

Koordinaciju nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije čine predstavnici i veća srpske nacionalne manjine, kao najbrojnije, mađarske zajednice, rusinske, ukrajinske, bošnjačke, slovačke, nemačke i albanske.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Politika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više