Novosti

Društvo

Oдгoвoрнo трoшeњe

ЗВO у сaрaдњи с Kaнцeлaриjoм зa људскa прaвa и прaвa нaциoнaлних мaњинa, oргaнизoвaлo je у Српскoм дoму у Вукoвaру сaвeтoвaњe o унaпрeђeњу прoцeсa финaнсирaњa и угoвaрaњa прojeкaтa

Large informator odgovorno tro%c5%a1enje  %c4%87irilica

Savetovanje o projektima manjina

Zajedničko veće opština u saradnji s Kancelarijom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizovalo je 9. februara u Srpskom domu u Vukovaru savetovanje o unapređenju procesa finansiranja i ugovaranja projekata, u skladu s Operativnim programima nacionalnih manjina za period od 2021. do 2024. Predstavljeni su ključni zakonodavni okviri, odnosno koje su sve aktivnosti i troškovi prihvatljivi od strane pomenute Kancelarije, čija je uloga da osim dodele, vrši i kontrolu finansijskih sredstava odobrenih za pojedine projekte.

Cilj savetovanja bio je da informiše predstavnike udruženja, institucija, načelnike opština i njihove zamenike, sa područja delovanja ZVO-a, kako bi se sprečio eventualni povrat sredstava i upozna ih s njihovim pravima i obavezama. Direktor Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri naglasio je dobru saradnju sa ZVO-om, izrazivši nadu da će tokom ove godine biti ostvareni nacrti novih operativnih programa.

- To su, pre svega, programi usmereni na očuvanje kulturnog identiteta, jezika, pisma i vere - rekao je Tahiri dodajući da su potrebe nacionalnih manjina različite. Govoreći o srpskoj i romskoj nacionalnoj manjini, za koje je rekao da su najviše marginalizovane u društvu, naglasio je da se duži vremenski period nije radilo na provođenju integrativnih programa, te su njihove potrebe specifičnije u odnosu na druge manjine. Predsednik ZVO-a Dejan Drakulić, istakao je važnost ovakve vrste edukacije kako za Veće tako i za ostale partnere, s kojima sarađuju, a ima ih 170.

- Učesnici su imali priliku da čuju kako se sredstva, ne samo troše, nego i pravdaju troškovi te koliko je važno da se svi uključeni u programe odgovorno ponašaju prema javnom novcu, dobijenom iz Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - rekao je Drakulić. U odnosu na raniji period, informisani su o nekim promenama, poput finansiranja fudbalskih klubova, lovačkih društava i manifestacija poput fišijada, što ubuduće neće biti praksa.

- Ostaju nam programi iz sfere obrazovanja i predškolskog vaspitanja, projekti iz domena kulture, izdavaštva, okrugli stolovi, naučni skupovi i slično - rekao je Drakulić govoreći o prihvatljivim projektima. Podsetio je da su to već tradicionalni programi i da treba delovati na način da drugačiji način finansiranja i specifičnosti prijave ne dovedu u pitanje realizaciju značajnijih projekata.

U savetovanju su pored spomenutih, učestvovale zamenica direktora Kancelarije za nacionalne manjine i ljudska prava Klaudija Kregar Orešković, te savetnica i viša stručna savetnica u Kancelariji Irena Vrdoljak i Marina Rašan.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više