>

novosti logo

Održana sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu manjina

Hrvatska strana je pozvana da donese preporuku na nivou Ministarstva obrazovanja kojom bi se osiguralo snažnije uključivanje tema holokausta kao i posjete Spomen području Jasenovac u nastavne planove

U Zagrebu i Pakracu je 12. i 13. marta održana sjednica Međuvladinog mješovitog odbora (MMO) za rješavanje problema srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Prvi dan sastanka najvećim dijelom je protekao u analizi preporuka i zaključaka usvojenih na prošlom zasjedanju održanom 30. i 31. januara 2018. u Beogradu i Bačkom Monoštoru.

U Pakracu je bilo preko 30 predstavnika ministarstava i drugih institucija iz Srbije i Hrvatske kao i predstavnika hrvatske manjine iz Srbije i srpske u Hrvatskoj. Hrvatsku delegaciju predvodio je Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, a srpsku Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U hrvatskoj delegaciji interese srpske zajednice zastupali su saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević i predsjednik ZVO-a Srđan Jeremić.

- Kada je reč o problemima srpske zajednice u Hrvatskoj, MMO je pozdravio što je hrvatska strana donela Operativne programe za nacionalne manjine za period od 2017. do 2020. godine, a za koje se izborio Klub zastupnika SDSS-a u Saboru. Predstavnici Srba, uz pohvalu donošenja ovog strateškog dokumenta, iskazali su svoje nezadovoljstvo intenzitetom i dinamikom realizacije postavljenih ciljeva iz Operativnog programa koji se odnose na srpsku zajednicu. Ukazali su da je došlo do određenih manjih pomaka u implementaciji, ali da se najveći broj programa još nije počeo provoditi. Zatražili su ubrzavanje realizacije svih programskih aktivnosti koje je hrvatska Vlada, u dogovoru sa zastupnicima manjina u Saboru, unela u ovaj dokument - rekao je Jeremić.

Predsjednik ZVO-a dodao je da se u preporukama s obje strane našao prijedlog da se pojačaju napori u poduzimanju djelotvornijih mjera za zapošljavanje pripadnika manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

- Zato se traži da tela državne uprave preduzmu odgovarajuće mere i obezbede neophodne uslove za zapošljavanje pripadnika obe nacionalne manjine kako bi se postigla njihova odgovarajuća zastupljenost. MMO je predložio da obe strane preduzmu konkretne mere i osiguraju uslove za doslednu primenu pozitivnih zakonskih propisa na području službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, odnosno hrvatske nacionalne manjine u Srbiji - naglasio je predsjednik ZVO-a.

Zajednički je podržano uspostavljanje željezničkog, riječnog, putnog i zračnog putničkog saobraćaja između pravaca u Srbiji i Hrvatskoj koji su od značaja za dvije manjine.

MMO je predložio dosljednu primjenu zakonskih odredbi koje sankcioniraju govor mržnje u medijima i društvenim mrežama, kao i razmatranje mogućnosti poboljšanja postojećih i donošenja novih propisa koji se time bave. Podržano je aktivnije učešće manjinskih zajednica iz dvije države u Intereg programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija s ciljem uspostavljanja partnerstava i formuliranja zajedničkih projekata koji će doprinijeti jačanju položaja manjina u pograničnim područjima.

Naglašena je potreba da u obje države počnu provoditi aktivnosti u vezi s osiguravanjem uslova za obrazovanje odgajatelja i nastavnika na jezicima srpske i hrvatske manjine. MMO je preporučio hrvatskoj strani da, prema iskazanim potrebama, otvori lektorat za srpski jezik na Univerzitetu u Osijeku, a pozdravljeno je otvaranje lektorata hrvatskog jezika na Univerzitetu u Novom Sadu.

Po riječima načelnika sektora za manjinsko obrazovanje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH i člana hrvatskog dijela komisije Nandora Čape, u izradi je pravilnik kojim će svaki učitelj i profesor koji se prijavi na konkurs za rad u školi koja nastavu izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu morati priložiti svjedodžbu srednje škole, a iz koje će biti vidljivo da je pohađao i položio predmet srpski jezik. Preporuka je i da se prilikom racionalizacije mreže škola dosljedno štite manjinska prava, prije svega pravo obrazovanja na materinjem jeziku, kao i da se odjeljenja s manjim brojem učenika od propisanog ne mogu ukidati ukoliko se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine.

MMO je predložio hrvatskoj strani da nastavi s radom na izradi popisa pokretne, nepokretne i nematerijalne kulturne baštine, uključujući i sakralne objekte od značaja za Srba u Hrvatskoj. Hrvatskoj je još jednom preporučeno da izvrši statusne promjene, odnosno prijenos osnivačkih prava na općine i preregistraciju škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Predloženo je i da hrvatska strana nastavi financiranje, izradu i nabavu didaktičke opreme za predškolske ustanove na srpskom jeziku, da se odobri kurikulum za A i C model za srpski jezik, kao i donošenje programa za dodatke predmetnog kurikuluma iz nacionalne grupe predmeta.

Osim toga, hrvatska strana je pozvana da donese preporuku na nivou Ministarstva obrazovanja kojom bi se osiguralo snažnije uključivanje tema holokausta kao i posjete Spomen području Jasenovac u nastavne planove. Ponovo se preporučilo osnivanje redakcije na srpskom jeziku na HRT-u, a predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj inzistirali su da u zaključke i preporuke uđu i institucionalno rješavanje statusa izbornih institucija Srba u Hrvatskoj, ZVO-a i SNV-a, i jačanje značaja te uloge manjinskih vijeća.

S druge strane, delegacija Hrvata iz Srbije ukazala je na realizaciju preporuka koji se tiču položaja hrvatske manjine u Srbiji i pohvalila pozitivne pomake u obrazovanju na hrvatskom jeziku.

- Iskazali smo i određenu vrstu nezadovoljstva u ključnim područjima koji određuju položaj Hrvata u Srbiji: našu podzastupljenost u predstavničkim tijelima, na lokalnoj razini, kao i u izvršnim segmentima vlasti. Nezadovoljni smo i zbog inertnosti državnih tijela te izostanka njihova proaktivnog odnosa u rješavanju naših problema - rekao je Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine.

Drugi radni dan završen je posjetom delegacija Sabornom hramu, Vladičanskom dvoru i bogatoj biblioteci Eparhije Pakračko-slavonske. Naredni sastanak MMO-a zakazan je za početak 2020. godine.

1/2