>

novosti logo

Piše Novosti

Skup na Bleiburgu ipak će se održati

Okrug Völkermarkt i austrijska policija odlučili su da se komemoracija u Bleiburgu ipak može održati, baš kao i četiri najavljena kontraprosvjeda

Nakon pravnog savjetovanja i evaluacije događaja zakazanog za 18. svibnja, koji im je 25. ožujka prijavio Bleiburški počasni vod, okrug Völkermarkt i austrijska policija odlučili su da se komemoracija u Bleiburgu ipak može održati, potvrdio je za Večernji list Rainer Dionisio iz koruške policije.

Okrug Völkermarkt, u čijem je sklopu i koruška policija, nadležan je za odluku o ovogodišnjem okupljanju na Bleiburgu koja prošlih godina nije bila potrebna, s obzirom da je skup bio pod patronatom Katoličke crkve u Austriji koja ovaj put nije željela Hrvatskoj biskupskoj konferenciji dati dozvolu za sudjelovanjem.

- Evaluacija je bila potrebna jer planirana komemoracija Bleiburškog voda na Loibacher Feldu ove godine više ne spada u vjerska događanje te se na nju sada primjenjuje Zakon o javnom okupljanju - kažu u zaključku procjene sigurnosti skupa okrug Völkermarkt i koruška policija. U analizi su se držali Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezina članka 11 o slobodi okupljanja, koji kaže kako se ‘ne mogu postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju prava okupljanja, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi sprječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Ovaj članak ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave’.

- U svjetlu evaluacije Konvencije i drugih zakona, okupljanje se ne zabranjuje - dodaju u zaključku te ističu kako će, kao i prijašnjih godina, poduzeti sve mjere da osiguraju sigurnost lokalnih građana i sudionika manifestacije.

Prošli tjedan bilo je i najava da će na samom skupu biti javni tužioci koji će na licu mjesta kažnjavati one koji prekrše austrijske zakone, kao što je to bilo i prošle godine.

Protiv održavanja komemoracije na Bleiburgu prijavljena su četiri prosvjeda protiv održavanja, među kojima je i onaj organizacije Kärnten andas. Prvi kontraskup u Bleiburgu održan je prošle godine na kojem su se okupile boračke i antifašističke organizacije Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije, stranke Radnička fronta, Levica i Komunistička stranka Austrije, predstavnici zelenih, studenata, manjina s ciljem zabrane profašističkog skupa pod maskom komemoracije na obližnjoj poljani koja je značila najdalju točku ustaškog bijega.

1/1