Novosti

Društvo

‘Totalitarna komunistička Jugoslavija’ i ‘demokratska Hrvatska’

Inzistiranje na ‘totalitarnoj komunističkoj Jugoslaviji’ s jedne i ‘demokratskoj Hrvatskoj’ s druge strane ubija jednim udarcem dvije muhe. S jedne strane delegitimira naš povijesni socijalizam, a s druge omogućava političkoj i naročito intelektualnoj kasti, u Jugoslaviji uglavnom deklarativno ‘marksističkoj’, u trenucima ‘sloma’ ugodno presvlačenje, a sada i ‘novi početak’, u karijerama ‘normaliziranih’ fašistoidnih i nacional-liberalnih ideologa

Gxts7mox7962e1i5ah1bpfyw0qj

Bista Josipa Broza Tita otkrivena u Labinu 2005. g, vandalski srušena 2009., pa opet postavljena

Isprva, činilo se, samo ‘teorijske’ teze o dva povijesna ‘totalitarizma’ – ‘fašističkom’ i ‘komunističkom’ – s kojima se ovdašnje društvo, ako je ‘demokratsko’, mora do kraja obračunati, sada zadobivaju u svojoj punini praktičnu, ‘materijalnu egzistenciju’, u ideološkim i represivnim aparatima vlasti, te diskurzivnim praksama njenih obnašatelja.(1) Patološka želja vladajućih, ne samo u Hrvatskoj, za ‘totalnim’ neprijateljem, kojega treba privesti ‘pravdi’, dead or alive, sada proizvodi novu rundu ‘pomirbenog’ delirija, čiji je zadatak mirenje sa fašizmom.

Ucjenjivačko huškanje na tu nemoguću pomirbu za jedne ima funkciju maske, ideološkog vela, kojim se prekriva odustajanje od ‘stvarnih problema’, artikuliranih od iste te vlasti, ali sada valjda licem u lice. A oni se sastoje od ‘strukturnih reformi’, za koje većina misli kako ih ovo ‘skretanje’ odgađa, a samo manjina vidi da bi ih moglo i pospješiti. Drugi pak govore kako je ‘građanski rat’ prouzročen dubokim podjelama, koje su posljedica nasljeđa dvije ‘totalitarne’ ideologije, u društvu već započeo, a u atmosferi narastajućeg sukoba na nož, i opet neće biti ništa od nužnih ‘strukturnih reformi’. Pomoću ovog ‘paklenog stroja’ podmetnutog u mase vlast je proizvela situaciju prijeloma sa dvostrukim dnom i apologetskim osiguračem, a sve u svoju korist. Hrvatska je tako, s jedne strane duboko podijeljena. I to ne samo na ustaše i ‘partizane’. Već i na one koji bi strasno ganjali te ‘utvare prošlosti’ i one kojima se baš takvi koji ih posvuda vide, kao novi ‘totalitaristi’, čine glavnom preprekom normalizaciji njihova života. Ali, ni to nije sve. S druge strane, Hrvatska je i nasilno ‘duboko ujedinjena’ u prihvaćanju nužnosti ‘strukturnih reformi’, koje im ta ista vlast nameće. A to je osigurač koji u jednom trenutku neće izdržati voltažu koju vlast podiže.

Ideologija aktualne hajke može se i ovako sažeti: riješimo se što brže ‘totalitarista’, provedimo što brže ‘strukturne reforme’, jer to je put bez alternative. A vremena je malo. Dan kada se riješimo i posljednjeg ‘totalitarista’, biti će ujedno i dan objave uspjeha ‘strukturnih reformi’. Naš ‘demokratski’ vođa moći će tada proglasiti kako ‘realno egzistirajući kapitalizam’, koji on neće tako zvati, time ulazi u novu, višu fazu. Uostalom, to i EU od nas traži i očekuje.

Tako su građani još jednom, svojom demokratski nejasnom, iako formalno pravilno izraženom voljom (većina onih koji su izašli na izbore birala je ‘demokrate’), masovno dospjeli u orbitu želje vlasti. Vlast bi, tvrdi ona, da se riješi ‘totalitarista’. I mnogi građani bi izgleda to pozdravili. A početni rezultat kampanje je ‘samo’ taj da je društvo pred ‘građanskim ratom’. U čemu je onda problem? Možda u tome što je sam problem, kako je postavljen, u biti nerješiv, pa ga je moguće beskonačno rješavati, a da on time neće postati manje iluzornim. I eto uvijek ‘novog’ posla za vladajuću političku kastu, koja gubi ikakvu - konstruktivnu ili destruktivnu – ulogu u sve više ‘sektora’ života. A ponajprije u privredi, usmjeravanje koje su preuzeli vanjski centri kapitalske moći.

Isprva, činilo se, samo ‘teorijske’ teze o dva povijesna ‘totalitarizma’ – ‘fašističkom’ i ‘komunističkom’ – s kojima se ovdašnje društvo, ako je ‘demokratsko’, mora do kraja obračunati, sada zadobivaju u svojoj punini praktičnu, ‘materijalnu egzistenciju’, u ideološkim i represivnim aparatima vlasti

Ono jedno ‘totalitarizma’ cijepa se sada i ovdje na dvoje: na ‘komunistički totalitarizam’ i ‘fašistički totalitarizam’. I jednom i drugom fenomenu nadređen je viši, zajednički termin, iz čega je izvedena tvrdnja kako su oni dva povijesna oblika ‘totalitarizama’. Prihvatimo li ovaj sud kao istinit, onda bi ‘nesporazume’ trebalo početi otpetljavati tako što ćemo propitati sam pojam ‘totalitarizma’ u obje ove varijante, te pokušati pronaći u njima one elemente koji su im zajednički, pa prema tome i poopćivi. Time bismo došli, ako već ne do pravog pojma, barem do nekakvog minimalnog zajedničkog nazivnika, sadržaj kojega bi, želja je vlasti, jednog lijepog dana postao konsenzualno prihvaćen kao neprihvatljiv. Sa pozicije deliberativne demokracije, sustava vlasti u kojem se o važnim javnim stvarima odlučuje zajedničkom raspravom, to bi bio razuman pristup. Sve to traži puno vremena i volje građana, ali to je ‘cijena demokracije’, uvjeravaju nas iz ‘crnog’ i ‘bijelog’ tabora udruga civilnog društva. A što, umjesto toga, rade ‘demokratske’ vlasti u Hrvatskoj, ali i u briselskim tijelima EU? One, mimo svake javne rasprave o validnosti pojma ‘totalitarizma’, svojim ‘diskrecionim pravom’ uvažavanja volje nekih desničarskih stranaka, te izdaju službene dokumente u kojima osuđuju ‘totalitarizam’. I to uglavnom jedan, od već prepariranog stava da postoje samo dva povijesna kandidata za tu osudu. Ustremili su se dakle na onaj ‘komunistički’. Sve to nije počelo u Hrvatskoj, već u Bruxellesu (ali je naravno do tamo stiglo iz pojedinih država članica EU, ne i iz Hrvatske), gdje je 1996. g. donesena Rezolucija Savjeta Evrope 1096, nazvana ‘O mjerama za demontiranje nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema’. Tu se u šesnaest točaka preporučuje kako tu ‘demontažu nasljeđa’ efikasno provesti.(2) Slijedile su Rezolucija savjeta Evrope 1481 (2006. g.) naslovljena ‘Potreba za međunarodnom osudom zločina totalitarnih komunističkih režima’(3), jedna ‘Deklaracija Evropskog parlamenta’ gdje se proglašava ‘dan sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma’ (tu se ‘totalitarizam’ ne spominje u nazivu), te ‘Rezolucija Evropskog parlamenta o evropskoj savjesti i totalitarizmu’ (2. aprila 2009.). Hrvatski sabor donio je ‘tek’ 2006. ‘Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. do 1990. g.’(4) U njoj se, kao što se vidi iz imena, osuđuju u 13. točaka zločini počinjeni u Hrvatskoj (a ne npr. u Jugoslaviji, što je interesantna, doslovno Blut und Boden, nacionalizacija i teritorijalizacija ‘totalitarne’ krivnje, po kojoj se ne osuđuju zločini počinjeni u već u Austriji ili Sloveniji). Tu se kaže i npr. da su ‘zločini komunizma (su) opravdavani u ime ‘teorije’ o klasnoj borbi i načela o diktaturi radništva (proletarijata)’. Čemu se centralnoj ideji svake lijeve politike, ali i teorije, onoj o klasnoj borbi, od strane države oduzima ‘znanstvenost’ (toliko o slobodi poučavanja u ‘demokraciji’, po svim curriculumima). U susjednoj Sloveniji su neki članovi njihovog parlamenta, Državnog zbora, pokušali još u ljeto 1998. provući ‘Deklaraciju o protupravnom djelovanju komunističkog totalitarnog režima te o razgraničenju između komunističkog režima i demokratske republike Slovenije’, kao i ‘Izjavu o narodnoj pomirbi’, ali im to nije uspjelo. Zato je 2011. g. uspjelo Ustavnom sudu Slovenije da poništavajući odluku grada Ljubljane, koji je jednu novu ulicu želio nazvati po Josipu Brozu Titu, u svojoj odluci napiše kao je Titovo simboličko značenje povezano sa ‘poslijeratnim totalitarnim komunističkim režimom’. U nastavku slovenski sud cijelo razdoblje od 1945. do 1990. naziva ‘totalitarnim’.

Sve to ponukalo je dva slovenska znanstvenika sa Univerziteta u Mariboru, Sergeja Flerea i Rudija Klanjšeka, da preispitaju u Sloveniji i Hrvatskoj ovako ‘ozakonjenu’ tezu kako je ‘Titova Jugoslavija’ bila ‘totalitarna’.(5) Odlučili su se za tzv. imanentnu kritiku, tako što su uzeli knjigu najvećih autoriteta ove ‘teorije’, Carla J. F. Friedricha i Zbigniewa K. Brzezinskog Totalitarna diktatura i autokracija, te njene kriterije primijenili na slučaj Jugoslavije od 1945. do 1990. g.(6) Po američkim autoritetima za ‘totalitarni režim’ karakteristični su: jedna službena ideologija, koja se smatra ‘hilijastičkom’, hijerarhijski organizirana partija na čelu sa diktatorom, terorističke policijske snage, monopol nad oružanim snagama, monopol nad masovnim medijima, te centralna kontrola ekonomije, putem državnog planiranja. U tom smislu slovenski autori kažu da je i socijalistička Jugoslavija svoj život započela ‘totalitarno’: odbacila je višestranački sistem, zabranila političku opoziciju, ustanovila vlast jedne avangardne partije, izvršila puno izvansudskih pogubljenja, odmah nakon rata (tu dodaju da se to događalo i u mnogim drugim ‘demokratskim’ zemljama, npr. u Francuskoj), uvela moćnu tajnu policiju, organizirala ekonomiju i tako što je odstranila privatno vlasništvo u poljoprivredi, što je imalo katastrofalne posljedice, kontrolirala masovne medije, ustanovila oružane snage podređene partiji, a službenu komunističku ideologiju učinila monopolnom u javnom životu. No, to vrijedi samo za ‘prvu fazu’, od 1945. do 1953. g. Dalju analizu autori baziraju na propitivanju institucija, kao na pravilima osnovanih organizacija, koje su preduvjet bilo kako shvaćenoj politici. Po toj logici propituju kasniji politički poredak, političku policiju, ekonomiju, kulturu i religiju, vojne snage, te ostale pojave. Tu zaključuju kako Tito nije bio totalitarni diktator, jer se morao usuglašavati sa republičkim rukovodstvima, kako 1962., tako i 1963. zbog provođenja privredne reforme, a od ustavnih amandmana 1971. i novog ustava 1974., kada su republike dobile ‘državnost’, a federalna vlast prepuštena kolektivnom rukovodstvu, o nekoj ‘totalitarnosti’ u društvenom dogovaranju i samoupravnom sporazumijevanju nema ni govora. Ni u partiji nije, barem od 60-ih godina bilo monolita, već su vođeni dugi pregovori oko sastava svakog federalnog i republičkog tijela. Uvođenje ‘tržišnog socijalizma’ izazvalo je 60-ih veliki interes u svijetu za jugoslavenski eksperiment, kultura je od 60-ih također bila pluralističkom, a vjerske slobode, naročito od 70-ih, kada je dozvoljeno slobodno registriranje vjerskih zajednica, velike. Autori zaključuju, kako je Titova vladavina, iako nije uzorni primjer razvoja civilnog društva, stimulirala razvoj republika i pokrajina, institucija i kvaziinstitucija, a za ‘organizacije udruženog rada’ i ‘samoupravne interesne zajednice’, sa njihovim vijećima i skupštinama kažu da je u njima kvaziinstitucionalizacija poprimila groteskne razmjere. U zaključku navode kako se slučaj Jugoslavije ne može poistovjećivati sa drugim zemljama tzv. realnog socijalizma, pa da bi se čak i radničko samoupravljanje moglo smatrati formom demokracije. Ipak, za njih Jugoslavija nije bila demokratskom, ni u kojem smislu. Ono što se komunistima ipak treba priznati, i tu autori slijede analize Dejana Jovića iz knjige Jugoslavija država koja je odumrla, jest da su izgradili ne samo kompleksnu multietničku državu, već su i zasnovali sistem u koji su ugradili postupno odumiranje. Svoje riječi o dobrovoljnom i ugovornom udruživanju u Jugoslaviju komunisti su sami shvaćali ozbiljno, što je pripomoglo disoluciji zemlje. I tu sad samo nedostaje poanta, kako je jedna ‘nedovršena država’ tako omogućila nastanak, najprije šest, pa sada sedam ‘dovršenih demokracija’.(7)

Inače, ‘teorije’ o ‘totalitarizmu’ bile su u opticaju i u Jugoslaviji i to ne samo na njenom kraju. Njima su pojedini autori uporno označavali fašizam, a neki i staljinizam.(8) Tako filozof Danilo Pejović, autor natuknice ‘totalitarizam’ u Filozofijskom rječniku, koji je od 60-ih g. doživio nekoliko izdanja, piše da je on ‘politički sistem, tipična pojava evropskog nihilizma i u svojoj biti totalna negacija svake politike, budući da kao perfektna diktatura više ne pruža mogućnost ni za kakav politički otpor niti nadu u promjenu iznutra, jer je svaka demokracija kao ‘liberalistička laž’ likvidirana.’ Slijede ‘hajdegerizirani’ poetski pasaži: ‘U svojoj srži, zapravo, on (totalitarizam) i nije drugo nego perfektna, planska i organizirana socio-tehnika jedne univerzalne volje za moći, gdje je čovjek-građanin degradiran na puku sirovinu povijesne industrije i materijal koji se u milijunskim masama troši za ‘više ciljeve’ gospodstva nad svemirom’, da bi sve završio pravovjernom marksističkom definicijom fašizma, koji ovdje dobiva naziv ‘totalitarizma’: ‘(on) je najreakcionarnji oblik buržujske diktature razdoblja imperijalizma, odlikuje se neusporedivom rasnom, nacionalnom i ideološkom mržnjom, najbezobzirnijom eksploatacijom radničke klase, porobljavanjem tuđih naroda i neprekidnim izazivanjem novih ratova.’ Ovako uopćeno, ne postaje li tako očito glavnim kandidatom za suvremeni ‘totalitarizam’ upravo nekad Zapadni ‘slobodni svijet’?

U Enciklopedijskom rječniku marksističkih pojmova, kojega je sredinom 70-ih g. sastavio Risto Tubić, a po sadržaju se nalazi negdje između oficijelnog i neoficijelnog marksizma toga vremena, natuknica ‘totalitarizam’ obuhvaća s jedne strane sisteme vladavine ‘italijanskog fašizma’ i ‘njemačkog nacionalsocijalizma’, a s druge strane ‘staljinistički sistem vladavine u njegovim različitim istorijskim razvojnim formama’. Izvedena je i usporedba ta ‘dva totalitarizma’, koju uglavnom ponavljaju i današnji zagovornici razlikovanja u pojmu, samo što oni sada govore o ‘komunizmu’ (uključivo sa jugoslavenskim, kao da on nije bio anti-staljinistički) i ‘fašizmu’. Po Tubiću postoji ‘čisto instrumentalni karakter, u biti iracionalno zasnovanih teorijskih premisa fašističke i nacionalsocijalističke ideologije. Nasuprot tome, staljinistička ideologija hrani se racionalnim jezgrom jedne do kraja dogmatizovane teorije.’

Za Leksikon temeljnih pojmova politike, objavljen na kraju zadnjeg jugoslavenskog državnog perioda, 1990. g., u kome je natuknicu ‘totalitarizam’ napisao Robert Blažević, termin se odnosi na ‘fašističke, nacističke i boljševičke diktature’. Dakle njegova je karijera u Jugoslaviji započela preko prepoznavanja kao ‘totalitarnih’ najprije ‘fašizma’, pa dugo vremena ‘staljinizma’, a na kraju i ‘boljševizma’. Da bi u ‘demokratskoj’ Hrvatskoj njime bio označen ‘komunizam’. Poput privatnog parazita na nekada javnom zdravstvu, neke ideološke imele (da i mi upotrijebimo botaničku usporedbu), iz ovoga se vidi kako se politička desnica deblja, doslovno proždirući ljevicu.

Jasno je i zašto se ovdje stalno obnavlja ‘antitotalitaristički’ diskurs. Inzistiranje na ‘totalitarnoj komunističkoj Jugoslaviji’ s jedne i ‘demokratskoj Hrvatskoj’ s druge strane ubija jednim udarcem dvije muhe. S jedne strane delegitimira naš povijesni socijalizam, a s druge omogućava političkoj i naročito intelektualnoj kasti, nekada uglavnom deklarativno ‘marksističkoj’, ugodno presvlačenje i stalno ‘novi početak’ u karijerama fašistoidnih i nacional-liberalnih ideologa. A sve pod firmom ‘dovršetka demokracije’. Odustajanje od socijalističkog projekta i znakovi lojalnosti novim ‘nacionalnim’ državama, uz pozadinsko prihvaćanje liberalnog kapitalizma, pri čemu je liberalizam ovdje prije svega ekonomska ideologija,(9) trebalo je ‘osnažiti’ nekom kulturalističkom teorijom, dovoljno neodređenom, ‘bezvremenom’ i moralističkom, pri čemu su ‘teorije’ o ‘totalitarizmu’, bile su za to idealne. One su prije svega podobne kao znak ‘zaštitnika nacije’ od ‘ekstremizama’, fašistoidnih, u čemu bi se mogle suglasiti s ljevicom, no onda, i u istom dahu, i ‘komunističkih’, zagovarajući politiku ‘ekstremizma centra’, što je u zadnjem zaoštravanju nasilničkih i fašistoidnih identitetskih politika, više nego očigledno.(10) Ovaj diskurs naravno sada dominira i u svim medijima mainstreama, kojima se u našim aktualnim nevoljama s novom vladom Tito kao Staljin priviđa radije od Pavelića kao Hitlera.(11)

Pokušaj analize Jugoslavije po imanentnim kriterijima teorija o ‘totalitarizmu’, koji su poduzeli Sergej Flere i Rudi Klanjšek, iako po nju završava ‘pozitivno’, dijagnozom kako u najvećem dijelu svoga postojanja ona nije bila ‘totalitaristička’, u stvari je tragi-komičan, što vjerojatno nije bila namjera autora

Ako smo većinu teksta namjerno potrošili na to da pokažemo kako se socijalističku Jugoslaviju, nakon njenog državnog kraja, pomoću teorija o ‘totalitarizmu’ gura u ‘komunistički’ Istočni blok, kojemu nikada nije pripadala, što reći o mogućoj primjeni takvih ‘teorija’ baš na ‘demokratsku’ Hrvatsku?(12) Povoda ima napretek, a o tome i stalno pišemo, jer nasilničke identitetske politike, kakve sada ponovo na obnovljene načine kulminiraju, nisu moguće bez velikih doza ‘fašistoidnosti’ u njima.(13) Pustimo li sada po strani relativno dobro dokumentiranu i poznatu Tuđmanovu fašistoidnu ‘demokraturu’ 90-ih, koja je odigrala svoju ulogu nestajućeg posrednika u veliku regresiju u rubni kapitalizam, a ne samo ‘demokratskog’ iskoraka ovdašnjeg društva, kao jedan od kriterija ‘totalitarnosti’ možemo uzeti i sve aktualniji napad na nekada odvojene sfere ‘javnog’ i ‘privatnog’, tj. preobrazbu apstraktnog individuuma u ideološki aparat države.(14) U tom smislu su društva današnjeg globaliziranog neoliberalnog kapitalizma, uključujući i ‘hrvatsko’, ‘totalitarnija’ i od kapitalizma i od socijalizma, kakvi su bili prije recimo pedesetak godina. Širenjem načela apstraktnog individualizma u sferu ‘individualnih posebnosti’, gdje pojedinac više nije ‘apstraktan’, a to znači u sferu ‘civilnog društva’, cjelokupno područje indiferentizma građanske države postalo je ‘ideološki aparat’. Otuda tolike priče o ‘stilovima života’, ali i vjerske ludosti i crkveni totalitarizmi. Tu su zatim i nove korporativne ‘etike’, koje ‘re-feudaliziraju’ društvo kroz mitologije uspjeha, lojalnosti nadređenima i poduzeću, korporaciji itd. U vremenu u kojemu je ‘apstraktni pojedinac’ postao sitom kroz koje država, preko ‘civilnog društva’, investira u područja spram kojih je nekada bila indiferentna, odnosi vlasti kapitala prodiru u sfere koje bi prema idealnom modelu trebale biti ‘slobodne’, tj. ‘indiferentne’. U stvari, baš tu spada sada i u Hrvatskoj histeričan ‘rat svjetonazora’, u kome kao da svi, a naročito desničari, imaju svoje zatvorene, parcijalne a ‘totalizirane’ pozicije, kojima ne treba deliberativne demokracije.

A što tek reći za ‘puzajući totalitarizam’ u kojemu su predstavnici korporativnih interesa imali povlašteni pristup informacijama u pregovorima o TTIP-u, dok je to istovremeno onemogućeno predstavnicima civilnog društva, koji, barem potencijalno, zagovaraju javni interes? U novinama čitamo kako je ova neželjena praksa prisutna i u Hrvatskoj, gdje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo kako redovno organizira sastanke s predstavnicima korporativnih interesa, od kojih traži savjete u pripremi hrvatskih stajališta o TTIP-u. Istovremeno, ministarstvo je odbilo dati informacije o hrvatskom stajalištu, popis predstavnika tvrtki, poslovnih udruženja i pojedinaca platformi ‘Zaustavimo TTIP’.

Zaključimo: ako ‘totalitarizam’ i ‘demokracija’ nisu pojmovi pomoću kojih jedno društvo možemo uvjerljivo, pa ako hoćemo i znanstveno argumentirano, opisati kao ‘neslobodno’, odnosno ‘slobodno’, to vrijedi i u slučaju usporedbe zadnje jugoslavenske sa zadnjom hrvatskom državom. Da smo uzeli neki drugi kriterij, npr. onaj revolucionarnosti, vidjeli bismo kako je on prisutan u obje te države, ‘samo’ što je ‘hrvatska revolucija’, mjerena baš ‘jugoslavenskom’, po formi često revolucionarno, ali po sadržaju beznadno kontrarevolucionarno događanje. Kada je Leo Mates pisao predgovor za jedno od brojnih izdanja i u Jugoslaviji popularnog djela Georgea Orwella 1984 - oko kojega se interpretatori danas tendenciozno svađaju govori li ono o ‘fašističkom’, ‘komunističkom’ ili pak paklu britanske moguće totalitarne budućnosti – morao je tadašnjim jugoslavenskim čitaocima ovako pojasniti: ‘Fabula koja nas vodi kroz svijet budućnosti u ovom romanu izgleda danas (1977. g) suviše drastična i ispunjena okrutnošću i brutalnošću koja sa estetskog stanovišta može da se čini pretjerana. No, to je odjek realnih brutalnosti prošlih dana, onog vremena koje je Orwella neposredno inspiriralo ne samo na pisanje knjige nego i na borbu s puškom u ruci na bojištima Španije.’ Suvremena ‘demokratska’ Hrvatska omogućila nam je da ga lakše shvatimo.

Literatura

Filozofijski rječnik, drugo dopunjeno izdanje (grupa autora u redakciji Vladimira Filipovića), Nakladni zavod MH, Zagreb 1984; natuknicu ‘totalitarizam’ napisao je Danilo Pejović

Risto Tubić: Enciklopedijski rječnik marksističkih pojmova, Veselin Masleša, Sarajevo 1974., natuknica ‘totalitarizam’

Leksikon temeljnih pojmova politike (uredili Ivan Prpić, Žarko Puhovki i Maja Uzelac9, ŠK, Zagreb 1990., natuknicu ‘totalitarizam’ napisao Robert Blažević

C. J. Friedrich i Z. K. Brzezinski: Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1956.

Hannah Arendt: Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb 1996., radi se o istoimenom, trećem dijelu njene knjige The Origins of Totalitarianism, treće izdanje New York: Harcourt, Brace & World, 1966.

Zbornik: Manje zlo; Moralni pristupi praksama genocida (uredili Helmut Dubil i Gabriel Mockin), Beogradski krug i Multimedijalni institut, Beograd 2006., posebno Uvod priređivača i Deo I: Pristupi, sa prilozima Martina Malije, Cvetana Todorova, Irvinga Volfarta, Stivena Ehšajma, Dana Dinera i Berel Leng

Članak, Sergej Flere i Rudi Klanjšek: ‘Was Tito’s Yugoslavia totalitarian?’, u časopisu Communist and Post-Communist Studies 47, 2014.

Članak Ivice Mladenovića: ‘Antitotalitarizam kao ideologija: kritička perspektiva’, poglavlje Pojam i ideologija, zatim članak Todora Kuljića ‘Smrt kod levice i desnice: prilog kritici antitotalitarne tanatologije’ u poglavlju Totalitarizam i smrt, te članak Srećka Puliga: ‘Prikrivena Obznana’, poglavlje Čitanje između redova; sve u zborniku Stigma totalitarizma; Antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice (uredili Milivoj Bešlin i Vojislav Martinov), Ako, Novi Sad 2014.

Slavoj Žižek: Did Somebody Say Totalitarianism?; Five Interventions in the (Mis)use of a Notion, Verso, London – New York 2001., posebno uvod: On Ideologcal Antioxidants. Članak Gerharda Lozeka: ‘Fašizam = totalitarizam?; Prilog obračunu s aktualnim tendencijama promašene ‘teorije’ o fašizmu’, u zborniku Fašizam i neofašizam, FPN i CDD SSOH, Zagreb 1976.

Robert Kurz: Schwarzbuch Kapitalismus; Ein Abgesang auf die Marktwirschaft (Crna knjiga kapitalizma: Labuđi pjev tržišnoj privredi), drugo izdanje, Ullstein, München 2002., posebno Prolog i poglavlje Der System der totalitären Weltmarkt-Demokratien (Sistem totalitarnih svjetsko-tržišnih demokracija)

Samir Amin: The Liberal Virus; Americanization of the World, Pluto Press, London 2004., posebno dio Low-intensity Democracy. Socialisation through the Market or trough Democracy?

Srećko Pulig u razgovoru sa Samirom Aminom, pod naslovom ‘Drug Tito dobro nas je razumio’, u Aktivu; Prilogu Novosti za teoretizaciju prakse br. 4, 16.03.2012.; sada dostupno i u arhivu Novosti: http://www.portalnovosti.com/aktiv-br-4-samir-amin-drug-tito-dobro-nas-je-razumio

Članak, Rastko Močnik: ‘Kaj vse je pomenil izraz ‘civilna družba’: Jugoslovanska alternativa’ (Što je sve značio izraz ‘civilno društvo’: Jugoslavenska alternativa), dostupno na http://www.internationaleonline.org/research/real_democracy/2_kaj_vse_je_pomenil_izraz_civilna_dru_ba_jugoslovanska_alternativa, uskoro i u knjizi u izdanju Aktiva Novosti, SNV-a

Uvodni članak, Srećko Pulig: ‘Marksizam i problem totaliteta’, u Aktiv br. 3; Prilog Novosti za teoretizaciju prakse, na temu Marksizam/marksizmi 2, 15.04.2011., sada dostupno i na http://www.portalnovosti.com/aktiv-br-3-marksizam-i-problem-totaliteta

Džordž Orvel: 1984; drugo izdanje, Izdavački zavod ‘Jugoslavija’, Beograd 1977., posebno predgovor Lea Matesa
Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više