Novosti

Kronika

Бaук ћирилицe кружи шкoлaмa

Учитeљи кojи нa нaстaви пo Ц мoдeлу мoрajу писaти ћирилицoм, oд сaмoг пoчeткa пишу лaтиницoм. Oни oд дjeцe учe кaкo сe пишe кoje ћириличнo слoвo. To je срaмoтa, тврди прeдсjeдницa Зajeдницe дрeжничких Србa Брaнкa Рaдулoвић

Large zgrada u kojoj je i p%c5%a1 dre%c5%benica

Kompleks u kojem je smještena Područna škola Drežnica

Ovih dana ponovljeni su oglasi za otvorena radna mjesta učitelja-ice srpskog jezika i kulture u Osnovnoj školi "Ivana Brlić Mažuranić" Ogulin - Područna škola Drežnica i u OŠ Plaški. Kako u Hrvatskoj ne postoji studij za obrazovanje nastavnog kadra za ovaj vid nastave, problem u mnogim sredinama postaje skoro nerješiv, te ravnatelji škola posežu za popunjavanjem radnih mjesta kroz povećanje satnice postojećeg kadra bez obzira na poznavanje srpskog jezika i kulture.

Prema članku 11. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama, "odgojno-obrazovni rad u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavljaju nastavnici iz reda nacionalne manjine, odnosno nastavnici koji nisu iz redova nacionalne manjine, a potpuno vladaju jezikom i pismom te nacionalne manjine". Članak 11. iz Ustavnog zakona ponovljen je i u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

U Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi iz 2019., općem dokumentu za sve škole, po članku 27. propisuje se da kao učitelj nastavnog predmeta srpskog jezika i kulture može na neodređeno vrijeme biti zaposlena samo osoba s pedagoškom kompetencijom i diplomom razredne nastave, ili geografije, povijesti ili u ovom slučaju srpskog jezika, te ukoliko podnese dokaz, potvrdu o poznavanju srpskog jezika i pisma. Ta potvrda ili dokaz može biti i osnovnoškolska svjedodžba ukoliko je učenik pohađao srpski jezik i kulturu po modelu C, završio je fakultet ili studijski program na srpskom jeziku i pismu ili potvrda o poznavanju srpskog jezika na C1 razini koju izdaju škole stranih jezika. Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, osoba zainteresirana za radno mjesto učitelja srpskog jezika i kulture može biti zaposlena samo na određeno, a natječaj se ponavlja nakon svakih par mjeseci. Popis kriterija i kvalifikacija za zaposlenje nestručne osobe u evidentnom nedostatku nastavnog kadra srpskog jezika i kulture, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, po članku 205. stavku 15, moglo je biti regulirano i prilikom izrade Kurikuluma srpskog jezika i kulture, ali toga se očito nitko nije sjetio. Kako izgledaju ti natječaji u praksi? Ravnateljica ogulinske Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić Anđelka Salopek, raspisala je natječaj za učitelja srpskog jezika i kulture u Područnoj školi u Drežnici, no za nepostojeće predmete: srpsku geografiju te historiju, i to oba predmeta po osam sati tjedno i za predmet likovnu kulturu na četiri sata tjedno, sve naravno po modelu C.

Dok ravnateljica Salopek uporno raspisuje u praksi nepoznate natječaje ne za nastavni predmet srpski jezik i kultura, nego za nastavne sadržaje tog predmeta koji se nastavnim predmetima ne mogu nazivati, ravnatelj Osnovne škole Plaški Vlatko Kulić s druge strane je raspisao potpuno odgovarajući natječaj za jednog učitelja srpskog jezika i kulture na neodređeno, na nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno. Predsjednica Zajednice drežničkih Srba Branka Radulović ističe da se na osnovu dosadašnjeg iskustva već pribojava rezultata natječaja iz Ogulina.

- Umjesto osobe koja poznaje srpski jezik i kulturu zaposlit će kadar novije generacije koji se kroz svoje obrazovanje nigdje nije sreo sa ćiriličnim pismom, a kamoli da posjeduje znanje iz srpske književnosti, historije i geografije. Ravnateljica je već do sada na neodređeno zapošljavala nestručne osobe što je suprotno članku 27 Pravilnika. Školska svakodnevnica izgleda tako da učitelji koji na nastavi po C modelu moraju pisati ćirilicom, od samog početka pišu latinicom. Ti učitelji uče od djece kako se piše koje ćirilično slovo. To je sramota. Nakon ovakvih poteza ravnateljice došlo je i do pada broja učenika na nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu jer su roditelji ispisivali djecu - kaže Radulović. Poručuje da bi po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Zajednica drežničkih Srba trebala imati mogućnost predlaganja osobe koja bi predavala na nastavi srpskog jezika i kulture.

Branka Radulović 

- U ime Zajednice tražila sam da nam škola pošalje dokumentaciju na osnovu su te osobe dokazale da znaju srpski jezik i pismo, ali nam je rečeno da su to povjerljivi dokumenti. Lokalna srpska zajednica je isključena iz predlaganja nastavnika. Svugdje se pozivaju na Pravilnik koji je opći dokument za sve hrvatske škole, a nigdje se nitko ne poziva na Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jer im ne odgovara. Drežnica je još uvijek rijetka srpska enklava koja se održala živom u najtežim vremenima devedesetih, ali sad smo na koljenima, ostavljeni i prepušteni na milost birokraciji. Još uvijek imamo svoje udruge koje žive i nastojimo ostvariti naš cilj da memorijalni centar u Drežnici postane srpski školski kulturni, duhovni, sportsko-rekreativni centar. Nažalost, ovakav način zapošljavanja osoba u modelu C vodi asimilaciji i izbacivanju Srba iz nastave u školama u kojima se uči nastava na manjinskom jeziku i pismu što je protivno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina - upozorava Radulović i navodi primjer koji se već ponavlja iz godine u godinu.

- U nedostatku stručnog kadra, dok učitelja srpskog jezika i kulture nema ni za lijek, naša zajednica predlagala je Jovana Orelja koji je završio Teološki fakultet u Beogradu. Priznajemo da niti on nije potpuno stručan, ali je obrazovaniji i bolje poznaje materiju od učitelja novije generacije koji su završili obrazovanje u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina i nisu se sretali sa srpskim jezikom i kulturom. Orelj je na fakultetu položio srpski jezik i književnost, četiri predmeta srpske historije, 24 sata je s narodom ovog kraja, poznaje naše običaje i tradiciju, ovdje je, sa nama odrastao i pohađao ovu školu. S druge strane, Orelja je za učitelja srpskog jezika i kulture zvao ravnatelj Osnovne škole Plaški. Kakvi su to kriteriji i mjerila? U jednoj školi može raditi, a u svojoj ne? - pita Radulović.

Gore navedena sporna pitanja postavili smo i ravnateljici Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić Anđelki Salopek. Ravnateljica nam je od svih pitanja jedino jasno odgovorila tvrdnjom da se sa nestručnim osobama koje se jave na natječaj za model C - učenja srpskog jezika i kulture, sklapa Ugovor o radu na određeno vrijeme, do pet mjeseci.

- Ako se ne javi stručna osoba, na testiranju provjeravamo čitanje ćirilice i prepisivanje određenog teksta s latinice na ćirilicu, a kandidati koji su magistri određenog predmeta bili bi stručni da imaju C1 razinu poznavanja srpskog jezika - tvrdi Salopek. Ukratko, ravnateljica nam nije potvrdila da pri provjeri kandidata mlađe generacije u ovoj školi traže dokaz o poznavanju jezika i pisma te koji bi to bio dokument.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više