Novosti

Društvo

Budi e-Srbin

Srpske institucije u Hrvatskoj pokrenule su kampanju za nadolazeći popis stanovništa. Na stranici e-srbin.hr nalaze se sve informacije o važnosti izjašnjavanja kao i upute za samostalno popisivanje stanovništva putem sustava e-Građani od 13. do 26. septembra

Large budi e srbin

U septembru i oktobru 2021. godine provodi se popis stanovništva u Republici Hrvatskoj. Organizacije Srpski demokratski forum, Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Srpsko narodno vijeće i Zajedničko veće opština formirale su koordinacioni odbor sa svrhom lakšeg i efikasnijeg provođenja popisa u srpskoj zajednici.

Na novootvorenoj stranici e-srbin.hr nalaze se odgovori na sva ključna pitanja vezana uz popis za pripadnike i pripadnice srpske nacionalne manjine. Objašnjeno je koja prava srpske zajednice u Republici Hrvatskoj proizlaze iz službenog brojnog stanja, na koje se sve načine provodi popis stanovništva ove godine, što je sustav e-Građani, koje se sve usluge mogu ostvariti preko njega i zašto je važan za popis stanovništva, upute za digitalno samopopisivanje i komunikaciju s članovima zajednice oko popisa i druge korisne informacije korisne u provođenju aktivnosti vezanih uz popis – sve ove informacije mogu se pronaći na pomenutoj stranici.

O rezultatima tog popisa ovisit će i mnoga prava koja ostvaruje srpska zajednica prema Ustavu i zakonima RH – zato je od vitalnog interesa zajednice da rezultati popisa što vjernije odražavaju stvarno brojno stanje Srba u Hrvatskoj, navodi se na stranici e-srbin.hr.

Ove godine po prvi put će se moći izvoditi samostalno popisivanje stanovništva putem sustava e-Građani, od 13. do 26. septembra. Na mrežnoj stranici Popisa 2021. (popis2021.hr) nalazi se poveznica "Samopopisivanje". Popisuju se osobe sa stalnim boravištem. Važno je napomenuti da se samo za sljedeće osobe smatra da imaju uobičajeno boravište na predmetnom zemljopisnom području: osobe koje su živjele u uobičajenom boravištu kontinuirano najmanje 12 mjeseci prije referentnog datuma popisa (31. augusta); osobe koje su došle u uobičajeno boravište u razdoblju od 12 mjeseci prije referentnog datuma s namjerom da ostanu tamo najmanje godinu dana; kada se navedene okolnosti ne mogu ustanoviti, ‘uobičajeno boravište’ znači mjesto zakonskog ili registriranog boravišta.

Osim tehničkih detalja i uputa za samopopisivanje, na stranici e-srbin.hr nalazi se i zakonski okvir kojim se definiraju prava i slobode nacionalnih manjina, uređeni Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, hrvatskim zakonskim i podzakonskim propisima, ali i brojnim međunarodnim dokumentima kojih je Republika Hrvatska potpisnica i koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona Republike Hrvatske.

Pojašnjene su i situacije u kojima ostvarivanje kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina ovise o njihovom udjelu u ukupnom broju stanovništva Republike Hrvatske, odnosno o rezultatima popisa stanovništva. Primjerice, prema Popisu stanovništva iz 2011. godine pripadnicima srpske zajednice zajamčeno je pravo na ravnopravnu službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u 23 jedinice i to: gradovima Vrbovsko i Vukovar te u općinama Biskupija, Borovo, Civljane, Donji Kukuruzari, Dvor, Erdut, Ervenik, Gračac, Gvozd, Jagodnjak, Kistanje, Krnjak, Markušica, Negoslavci, Plaški, Šodolovci, Trpinja, Udbina, Vojnić, Vrhovine i Donji Lapac. Osim toga, rezultati popisa osiguravaju zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini te u upravnim i pravosudnim tijelima. Također, brojčano stanje nacionalnih manjina osigurava sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te upravljačke pozicije u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Za više informacija posjetite stranicu e-srbin.hr.

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više