>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Jovan Nedić

Četiri kilometra pločnika

Općina Jagodnjak uspješno koristi sredstva iz Programa održivog razvoja: Ministarstvo regionalnog razvoja je rekonstrukciju pločnika sufinanciralo s 420 hiljada kuna ili oko 69 posto

Od juna do početka decembra prošle 2017. godine trajali su radovi na rekonstrukciji pločnika (koji se lokalno zovu ‘flasteri’!) u selima male baranjske Općine Jagodnjak, koja je na popisu 2011. godine imala dvije hiljade stanovnika, preciznije njih 2.023. Radove je izvela lokalna tvrtka Komunalno-trgovačko društvo Gmajna d.o.o. iz Jagodnjaka. Pločnici u dužini od 3,8 km, širine jedan metar, rekonstruirani su u Ulici Vasilja Gaćeše u Jagodnjaku (poznatoj kao ‘Fuskas’) te u ulicama Borisa Kidriča u Novom Bolmanu, Save Kovačevića u Bolmanu, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Lazića u Majškim Međama.

- Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta bila je 610 hiljada kuna. Ministarstvo je rekonstrukciju pločnika sufinanciralo s 420 hiljada, što iznosi oko 69 posto, dok je ostatak financiran vlastitim sredstvima Općine Jagodnjak - kaže Ljubomir Damjanović, opštinski projekt-menadžer. Iz istog programa Općina je prijašnjih godina izvela rekonstrukciju i prenamjenu jagodnjačke Stare škole u blizini pravoslavne crkve u dječji vrtić i rekonstrukciju domova kulture u Bolmanu i Jagodnjaku.

Inače, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije početkom svake godine raspisuje natječaj za Program održivog razvoja lokalne zajednice. Taj program koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

1/2