Novosti

Kronika

Гoрaн Нoгић: Лoкaлнa влaст нe мaри зa Србe

СДП у Нoвoj Грaдишци Србe кoристи кao бирaчкo тиjeлo, a при тoмe нeмa никaкву нaмjeру дa риjeши нaшe прoблeмe, кaжe Гoрaн Нoгић, aктивист из Нoвe Грaдишкe

Praal5i4ftiey5hsxbhjyw24e7q

Goran Nogić, aktivist iz Nove Gradiške

Kakav je položaj Srba u Novoj Gradišci?

Situacija je veoma kritična. U Gradišci nas je 530 Srba, a za manjinske izbore izradili smo popis ljudi koji imaju pravo glasa. Na tom su se popisu našli ljudi čije je nacionalna pripadnost izbrisana, a u matičnom uredu su nam rekli da u drugoj polovini 80-ih godina prošlog vijeka nisu uzimali te podatke, pa se ti ljudi ne vode kao Srbi, nego kao neizjašnjeni.

Ima dosta primjera da se roditelji vode kao Srbi, a djeca kao neizjašnjeni, ali za to nitko nije znao dok nije trebalo pripremiti popis birača. Ovako nas ima manje od pet posto, a da nas ima više, mogli bi imati zamjenika gradonačelnika što bi moglo pomoći u rješavanju nekih naših problema. To nije sve; mali broj Srba je zaposlen, pa je taj postotak drastično manji nego kod većinskog naroda. Nemamo crkvu koja je srušena 1992., a groblje je devastirano: nije ograđeno ni kvalitetno održavano, tako da trava prerasta spomenike, a probijene su i prečice. Na lokalnim izborima 2017. vlast je obećala obnovu crkve, a sada nisu voljni financirati ni vađenje građevinske dozvole. U gradu je na vlasti SDP i to je dokaz da koriste Srbe tek kao biračko tijelo, a nemaju nikakvu namjeru da rješavaju probleme srpske zajednice.

Na majskim manjinskim izborima odziv je bio mali, a bilo je problema i sa sastavljanjem liste za vijeće. Ipak, nešto se kreće; osim sa SNV-om, imamo dobru suradnju sa ZVO-om iz Vukovara, a tu suradnju planiramo i proširiti, sve u cilju poboljšanja uvjeta života Srba u zapadnoj Slavoniji i Posavini.

Zadnjih godina pitanje svih pitanja u Hrvatskoj jeste kako zadržati mlade ljude.

Slavonija je bila poljoprivredni kraj, a njeni zapadni dijelovi su dosta zahvalni za voćarstvo. Dakle, jedan od načina kako da se mlađi, ali i radno aktivni ljudi zadrže u ovim krajevima jeste pokretanje OPG-ova. Postoje brojni natječaji da dodjelu sredstava, a postoje i veliki poticaji za podizanje trajnih nasada, između ostalog lješnjaka, oraha ili jabuka. U svakom slučaju mi mladi, ali i srpska zajednica u cjelini, moramo se bolje povezati. Pomak nabolje i pokazatelj pozitivnih trendova je uključenje više mladih ljudi u gradsko vijeće. Mnogi su jednostavno preplašeni od 1990-ih i boje se da se uključe u aktivnosti zajednice. Svatko sjedi u svojoj kući i ne uključuje se u rad, pa trebamo sa svakim ponaosob pričati kako bi shvatili da se dosta toga može riješiti zajedničkim naporima. Kad se malo podigne svijest, situacija će se promijeniti i bar kod mlađih zaustaviti iseljavanje.

Koliko Politička akademija SNV-a povezivanjem mladih može pomoći rješavanju njihovih problema?

Umrežavanje ljudi je najveći dobitak Akademije. Na akademijama je bilo dosta mladih iz istočne Hrvatske. Odlično je da ste u prilici susreti se sa saborskim zastupnicima, dati svoje viđenje problema jer je više glava pametnije od jedne, pogotovo što mladi ljudi imaju drugačiji pogled na svijet od starijih, što može pomoći oko problema Srba na lokalnoj razini.

Sučeljavanje različitih generacija daje pozitivan ishod na razini Hrvatske. Dobro je što se možemo upoznati s ljudima u Srbiji kako bi vidjeli kakve su mogućnosti za suradnju. Naravno, mnogo više se može napraviti uz veću prisutnost u medijima. U njima se teško može dobiti prostor, osim ako se ne radi o napadima na predstavnike Srba, što je jedan od krucijalnih problema. Srbi su medijski marginalizirani. U selu Benkovac obilježeno je 75 godina osnivanja partizanskog odreda, a da nije bilo nikog od medija. Želimo pokazati koliko smo doprinijeli stvaranju ove države kroz antifašistički pokret, imamo poznate stvaraoce kao što su Branko Radičević ili Grigor Vitez, ali za to zna mali broj ljudi.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više