>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

Učenje slovenskog u Karlovcu

Karlovačka Gradska knjižnica ‘Ivan Goran Kovačić’ i Knjižnica ‘Mirana Jarca’ iz Novog Mesta organiziraju učenje slovenskog jezika za djecu od 5 do 7 godina uz program ‘Slovenske urice’. Program je realiziran uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Slovenije, u okviru Programa potpore aktivnosti narodnih knjižnica na prekograničnim područjima.

Slovenija je od Karlovca udaljena tek 30-tak kilometara. Dosta Slovenaca uz rijeku Kupu koja je granica sa Hrvatskom govori hrvatski jezik kao što i dosta Hrvata na granici sa Slovenijom govori slovenski. Gradska knjižnica ‘Ivan Goran Kovačić’ je matična knjižnica Slovenaca u Republici Hrvatskoj. Na tečajeve slovenskog jezika svake se godine javlja sve više osnovnoškolaca ali i odraslih stanovnika Karlovca.

1/1