>

novosti logo

Piše T.O.

Ženski antifašistički Zagreb 

Centar za ženske studije poziva na otvaranje otvorenog ureda, izložbe te tribinu 'Žensko pitanje i antifašizam uoči Drugog svjetskog rata', koji će se u okviru projekta 'Ženski antifašistički Zagreb' održati u subotu, 6. prosinca, u 18 sati, u zagrebačkoj Galeriji Nova. Riječ je o projektu kojim se želi predstaviti razdoblje Drugog svjetskog rata iz antifašističkog diskursa, prateći povijest ženskih pokreta i otpora žena Zagreba fašizmu.

Radi se o prvoj generaciji žena na ovim prostorima koja je masovno sudjelovala u javnom i političkom životu, što je ključno i neizbrisivo oblikovalo društvo i generacije nakon njih, sve do danas. Ženska sindikalna, omladinska, radnička i studentska scena međuratnog Zagreba postavila je temelje na kojima je nastao masovni antifašistički pokret. Mnoge društvene, političke i kulturne organizacije, koje su djelovale u Zagrebu, bez obzira na njihovo društveno ili nacionalno nasljeđe, stvorile se osvještenu žensku populaciju, kasnije uključenu u Narodnooslobodilačku borbu i oružani otpor fašizmu, brojčano nezapamćen u povijesti.

U razdoblju između dva svjetska rata žene u Jugoslaviji su vrlo aktivne u borbi za ostvarivanje svojih prava. Uključuju se u političke pokrete i stranke, kao i u sindikate i strukovne udruge, u kojima osnivaju ženske ogranke. Raste broj studentica, koje na sveučilištima osnivaju svoje organizacije. S ciljem izjednačavanja političkih prava osnivaju se ženska i feministička udruženja i pokreću časopisi. Te organizacije povezane su na državnoj i međunarodnoj razini, te su vrlo angažirane u mirotvornim i pacifističkim pokretima za razoružanje.

Rast ekonomske i političke represije u zemlji, kao i bujanje fašizma u Europi, potaklo je komunikaciju i suradnju između pojedinih ženskih organizacija, članica sindikata i njihovih ženskih ogranaka, ljevičarski profiliranih studentskih udruga, te SKOJ-a i KPJ. Tu scenu idejno objedinjuje iskustvo represije i svijest o nadolazećem fašizmu, te nužnom otporu. Iz toga je proizašla nova mlada generacija žena, koja je svojim masovnim učešćem i velikim žrtvama konačno omogućila potpunu pravnu jednakost žena.

Kako poručuju autori projekta, otvorenim uredom, kojeg će javnost moći posjetiti u subotu, 6. prosinca, želi se proširiti prostor za daljnje istraživanje, prezentiranje i dijalog o toj pobjedi i njenom utjecaju na živote i prava žena u narednim generacijama.

Početak tribine 'Žensko pitanje i antifašizam uoči Drugog svjetskog rata' najavljen je u 19 sati. Tribinu će voditi autori projekta Barbara Blasin i Igor Marković, a na njoj će sudjelovati aktivistkinje Gordana Stojaković i Jagoda Milidrag Šmid te Vjeran Pavlaković sa Sveučilišta u Rijeci.

1/1