>

novosti logo

Vijesti / Kultura Vijesti / Kultura
Piše Bojan Munjin

Jugoslavenska umjetnost u Kući legata

Muzej savremene umetnosti u Beogradu, zatvoren već sedam godina zbog nezavršene rekonstrukcije, predstavio je ovih dana u Kući legata dio reprezentativnih radova 50 umjetnika koji su stvarali u vrijeme Jugoslavije, od 1951. do 1989. godine, a koji su mijenjali jezične paradigme umjetnosti svoga vremena. Izložba, na kojoj su predstavljeni radovi umjetnika Petra Lubarde, Leonida Šejke, Vjenceslava Richtera, Julija Knifera, Tomislava Gotovca, Marine Abramović, Vladimira Veličkovića i mnogih drugih, počiva na tezi o jugoslavenskom kulturnom prostoru koji se, kako smatra povjesničar umjetnosti Ješa Denegri, može pratiti od početka 20. vijeka, pa sve do kraja 1980-ih i druge izložbe ‘Jugoslavenska dokumenta’ u Sarajevu 1989. godine.