>

novosti logo

Kronika Kronika

Višejezičnost kao rešenje

Predstavnici VSNM-a slažu se da ploče u Vukovaru budu na jezicima svih naroda koji tamo žive

Nakon poslednjeg skidanja dvojezičnih tabli u Vukovaru, oglasila se građanska inicijativa ‘Grad to smo i mi’ s predlogom da se problem uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru reši uvođenjem višejezičnosti. Inicijativa predlaže da se na pročelja zgrada državnih institucija u Vukovaru s desne strane postavi tabla na hrvatskom jeziku i latinici, a s leve strane tabla na jezicima i pismima pet nacionalnih manjina koje su u Vukovaru zastupljene i organizovane kroz Veća nacionalnih manjina i to abecednim redom, na mađarskom, nemačkom, rusinskom, srpskom i ukrajinskom. Takođe predlažu da se od takvog rešenja izuzmu gradske ustanove dok se u nekom razumnom roku, za koji predviđaju da bi mogao biti deset godina, ne stvore uslovi za drugačija rešenja. Predlog su poslali na adrese predsednika Republike, Sabora i Vlade, gradonačelniku i Gradskom veću Vukovara.

- Nadamo se da će ovaj predlog biti ozbiljno razmotren i prihvaćen na zadovoljstvo grada i njegovih građana. Poslednjih godinu dana svedoci smo nemilih događaja. Razbijaju se table, razbijaju se glave, a situacija se zaoštrava. Problemi u gradu su veliki, a njihovo rešavanje ostaje u seni, rekao je na konferenciji za novinare predstavnik Inicijative Damir Maduna koji tvrdi da takvu ideju podržavaju mnogi Vukovarci i pripadnici nacionalnih manjina.

- Od imidža Vukovara zavisi moje poslovanje. Sve je manje turista koji se žele zadržavati , mnogi otkazuju unapred dogovorene aranžmane, a roditelji dece koja s ekskurzijama dolaze iz unutrašnjosti pitaju koliko je Vukovar siguran grad, kaže vukovarski preduzetnik Pavao Josić. Iako smatra da je sramota što se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina već deset godina ne može dosledno provesti, predsednica Veća ukrajinske nacionalne u Vukovaru Marija Semenjuk Simeunović podržava predloženu ideju.

- Vidimo da se nastala kriza ne može rešiti i da se zakon ne može provesti. Ne možemo čekati da Sabor ili Vlada provode taj zakon, a da ga građani negiraju pa smo jednostavno došli do nekog kompromisa, kaže predsednica ukrajinskog VNM-a. Predlog inicijative mogao bi biti početak rešenja problema, smatraju u VSNM-u Vukovara.

- Pridružili smo se inicijativi jer smo mišljenja da može doprineti rešenju problema koji tinja godinama ne samo u vezi dvojezičnih natpisa nego i svih ostalih prava koja nam daje Ustavni zakon. U inicijativi su ljudi koji nisu opterećeni stranački niti nacionalno i bilo bi dobro kad bi se taj predlog prihvatio, makar i nauštrb naše zajednice. Ono na čemu insistiramo je da se u gradu postave obeležja na srpskom jeziku i ćirilici koja se odnose na pravoslavne crkvene objekte, kaže predsednik Veća Đorđe Macut.

1/1