Novosti

Kronika

Izboreno pravo na sudjelovanje

Nakon višemjesečne akcije, članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovca ishodovali su da njihov predstavnik sudjeluje u radu Gradskog vijeća

Large cim 2

Gradsko vijeće Karlovca (foto Kristina Štedul Fabac/PIXSELL)

Napokon će biti uvažen zahtjev Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovca upućen karlovačkom gradonačelniku Damiru Mandiću (HDZ) da predstavnik VSNM-a sudjeluje u radu Gradskog vijeća s pravom sudjelovanja u raspravi i predlaganju ali bez prava glasa. VSNM Grada Karlovca će ubuduće biti obavještavano o održavanju sjednica Gradskog vijeća. Materijale će moći dobiti e-mailom, a po potrebi i u papirnatom obliku. Zbog pandemije, vijećnici će za sada pratiti rad Gradskog vijeća preko programa koji koriste i vijećnici Gradskog vijeća. Grad je spreman pružiti tehničku pomoć VSNM-u.

Također je dogovoreno da bi VSNM Grada Karlovca trebalo ubuduće na svoje sjednice pozivati i vijećnike Gradskog vijeća kako bi oni mogli prezentirati probleme srpske zajednice. Sve ovo dogovoreno je nakon što je na traženje VSNM-a Karlovca, zamjenik župana iz redova srpske zajednice Mirko Martinović uputio dopis Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade RH, tražeći stručno mišljenje. Oni su dopis proslijedili Ministarstvu pravosuđa i uprave, zatraživši mišljenje. Iz Ministarstva je upućen dopis Gradskom vijeću pa su se Mirko Martinović i predsjednica VSNM-a Danica Kljajić sastali sa Stjepanom Mrežarom, pročelnikom Ureda gradonačelnika i Vlatkom Kovačićem, višim savjetnikom za pravne poslove i poslove gradonačelnika.

U svom odgovoru Ministarstvo je dalo Gradskom vijeću smjernice kako riješiti ovaj problem: "Sa obzirom da VSNM u Gradu Karlovcu izražava svoje nezadovoljstvo zbog nesudjelovanja svog predstavnika na sjednicama Gradskog vijeća, poziva se predsjednik Gradskog vijeća da razmotri predmetno pitanje i nađe odgovarajuće rješenje...". Tako je došlo do spomenutog sastanka pa je nesuglasica riješena.

Konstatirano je da se u Statutu Grada Karlovca i u Poslovniku Gradskog vijeća nedovoljno reguliraju ostvarivanje prava i odnosi s vijećima nacionalnih zajednica pa su predstavnici Grada prihvatili inicijativu da s time upoznaju gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća te da se pokrene postupak izmjena i dopuna ovih akata kako bi se uskladili sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih zajednica. Kako bi VSNM Grada Karlovca u narednom periodu što bolje funkcionirao i izvršavao obaveze prema Gradu, utvrđeni su postupci oko predaje planova rada i financijskih planova za narednu 2021. godinu.

Inače, za vrijeme bivšeg gradonačelnika i kasnijeg župana Damira Jelića koji je inače slovio kao pripadnik desne struje HDZ-a, u oba njegova mandata pokojni profesor Stevan Komadina kao predstavnik VSNM-a Karlovca je prisustvovao sjednicama Gradskog vijeća. Detalje nam je pojasnila Danica Kljajić.

- Zastupljenost Srba u gradskim predstavničkim tijelima nije na zadovoljavajućem nivou. Zato je VSNM grada Karlovca reagiralo dopisom Uredu gradonačelnika da sudjelujemo sa svojim predstavnikom na sjednicama Gradskog vijeća shodno odredbama čl. 31. i 32. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina po kojem vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u državi ili na nekom njezinom području uključujući davanje prijedloga, općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, koja ih donose, te biti obaviještena o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave, a tiču se pitanja nacionalne manjine. Na ovaj naš dopis i nakon više požurnica gradonačelnik je prvo odgovorio dopisom da u Gradskom vijeću dva vijećnička mjesta imaju predstavnici Srba i da je time osigurano zakonsko pravo učestvovanja i sudjelovanja na gradskim sjednicama - kaže Kljajić.

- Napominjem da su predstavnici srpske manjine u sadašnjem sazivu vijećnici HDZ-a, Boro Mrkalj i Zoran Vučinić, koje su izabrali glasači te stranke, a ne pripadnici srpske zajednice koju navodno predstavljaju. Forma je bila formalno zadovoljena, ali je sadržaj bio kriv. Oni ne zastupaju interese srpske zajednice nego stranke. U tri i pol godine mandata nisu nikad postavili vijećničko pitanje vezano uz položaj zajednice koju navodno predstavljaju. U karlovačku srpsku zajednicu nikada nisu došli niti s njom žive. U Statutu i Poslovniku Gradskog vijeća grada Karlovca nisu regulirana prava i obveze manjina što bi trebalo pravno regulirati – zaključuje Kljajić.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više