Novosti

Društvo

Припрeмa зa избoрe

Дo крaja мaндaтa oвoг сaзивa мaњинскe сaмoупрaвe, прeoстaлa су двa и пoл мjeсeцa, jeр ћe сe нoви мaњински избoри oдржaти срeдинoм мaja, пa ћe сe дo тaдa oдржaти joш jeднa сjeдницa Виjeћa српскe нaциoнaлнe мaњинe Kaрлoвaчкe жупaниje

Large 3

Članovi VSNM-a Karlovačke županije (foto Arhivska fotografija)

Na prošlotjednoj sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije usvojeni su izvještaji o radu u prošloj, 2022. godini, izvještaj o financijskom poslovanju i plan rada do isteka mandata u maju. Usvojena je odluka o korigiranju-usklađivanju naknada vijećnicima i zaposlenicima nakon uvođenja eura prema kojoj su neke stavke neznatno povišene. Nakon isplaćenih obaveza za prošlu godinu, Vijeću je ostalo 634 eura.

Do kraja mandata ovog saziva manjinske samouprave, preostala su dva i pol mjeseca, jer će se novi manjinski izbori održati sredinom maja, pa će se do tada održati još jedna sjednica Vijeća, sastanak s vijećnicima srpske nacionalnosti u Skupštini Karlovačke županije, jedna tribina, odlazak na komemoraciju u Jasenovac dok će glavne aktivnosti biti usmjerene na izbore za novu manjinsku samoupravu u gradovima i općinama gdje pripadnici srpske zajednice na to imaju pravo.

- Vijeće je nastojalo da u skladu sa svojim skromnim mogućnostima, postupajući po usvojenom Programu rada za 2022. godinu, ispuni svoje programske aktivnosti vezane za ostvarivanje zakonom definiranih političkih, manjinskih, ekonomskih, socijalnih, vjerskih i drugih prava, kao i očuvanje identiteta, jezika, kulture i tradicije Srba, saradnju sa matičnom državom Republikom Srbijom te posebno razvoj međunacionalne i međureligijske saradnje - rekao je predsjednik VSNM KŽ Ilija Matijević podnoseći izvještaj za prošlu godinu.

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeće vijećnici Dejan Mihajlović i Rade Kosanović su 25. februara na mjesnom groblju u Tušiloviću obilježili četvrtu godišnjicu smrti bivše predsjednice Vijeća i srpske aktivistice Nade Radović, koja je preminula nakon duge i teške bolesti 27. februara 2019. godine.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više