Novosti

Kronika

Operacija Poslovnik

Provedene su izmjene u Poslovniku rada Gradskog vijeća Karlovca kada se radi o pravima pripadnika nacionalnih manjina. Postupak je bio iniciran zahtjevom karlovačkog VSNM-a da ravnopravno sudjeluje u radu Gradskog vijeća

Large 4

Zgrada gradske uprave Karlovca (foto Kristina Štedul Fabac/PIXSELL)

Šesta sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Karlovca, sadržavala je nekoliko tema no najvažnija je bila informacija predsjednice Danice Kljajić o provedenim izmjenama u Poslovniku rada Gradskog vijeća Karlovca kada se radi o pravima pripadnika nacionalnih manjina. Promjena se dogodila nakon zahtjeva Savjeta za nacionalne manjine te Ministarstva uprave i pravosuđa, a sve u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima manjina. Postupak je bio iniciran upravo zahtjevom karlovačkog VSNM-a da ravnopravno sudjeluje u radu Gradskog vijeća.

Grad Karlovac usvojio je dakle odluku o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća. Tokom prošle godine karlovačko manjinsko vijeće intenzivno je radilo, u aktivnoj saradnji s dožupanom Mirkom Martinovićem, da se prava srpske zajednice ugrade u gradske akte, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, kao i da bude ostvareno pravo da članovi Vijeća ravnopravno sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća kada se raspravlja o pitanjima nacionalnih manjina.

U čl.112a sada stoji: Vijeće nacionalne manjine ima pravo Gradskom vijeću predložiti mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine na području Grada, kao i prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu. Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se predsjedniku Gradskog vijeća koji o istom izvješćuje gradonačelnika. Ukoliko se raspravlja o općem aktu iz nadležnosti Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalnih manjina, prije odlučivanja na Gradskom vijeću pribavlja se mišljenje Vijeća nacionalne manjine. U čl.112b izmijenjenog Poslovnika Grada Karlovca se kaže da Vijeće nacionalnih manjina ima pravo isticati kandidate za dužnosti iz samoupravnog djelokruga Grada na način propisan ovim Poslovnikom.

Čl. 112c kaže: Vijeću nacionalnih manjina dostavljaju se materijali za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču položaja nacionalnih manjina. U Članku 112.d napominje se: Na inicijative, prijedloge i mišljenja Vijeća nacionalnih manjina osigurava se pisano očitovanje u roku od 30 dana od dana primitka.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više