>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše M.C.

Suradnja SPC i karlovačkog Vijeća

Episkop Gornjekarlovačke eparhije Gerasim primio je delegaciju VSNM-a Grada Karlovca, u kojoj su bili predsjednica Vijeća Danica Kljajić i Đorđe Vujnović, predsjednik Odbora za kulturu, vjeru i historiju, odgoj i obrazovanje

Episkop Gornjekarlovačke eparhije Gerasim primio je delegaciju Vijeća srpske zajednice Grada Karlovca, u kojoj su bili predsjednica Vijeća Danica Kljajić i Đorđe Vujnović, predsjednik Odbora za kulturu, vjeru i historiju, odgoj i obrazovanje. Sastanku u Eparhijskom dvoru prisustvovao je i đakon Nebojša Anđić, sekretar episkopa Gerasima. Danica Kljajić upoznala je vladiku Gerasima o prijedlogu programa rada VSNM-a Karlovca za 2020. godinu. U izjavi za Novosti predsjednica potvrdila da je sastanak protekao u vrlo ugodnoj atmosferi.

- Na Vijeću je zaključeno da saradnja između Vijeća i Crkve nije na zadovoljavajućem nivou te da bi trebalo poduzeti korake kako bi se odnosi poboljšali. Shodno tome je donesen zaključak da se dogovori sastanak s predstavnicima SPC-a u Karlovcu na kojem bi se razgovaralo o uspostavi efikasnije saradnje - pojašnjava predsjednica Danica Kljajić.

- Na sastanku je bilo riječi o tome na koji način bi se organizirale slava i dan Vijeća, Sveti Nikola 19. decembra, što je i slava karlovačke parohije. Dogovoreno je održavanje tribine na kojoj bi predstavnici Crkve održali predavanje s vjerskom tematikom s ciljem podizanja kulturnog i vjerskog identiteta srpske zajednice u Karlovcu - ističe Kljajić. Crkva je ponudila i svoj prostor u Eparhijskom dvoru za obilježavanje dana Vijeća.

1/1