>

novosti logo

Kronika Kronika
Piše Z.P.

Dan Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir 11. novembra, na blagdan zaštitnika grada Svetog Martina, proslavio je svoj dan. Ovogodišnji program počeo je još 4. i trajaće sve do 17. novembra, a u tom periodu ukupno je 27 događanja. Glavni deo proslave održan je uz svečanu sednicu Gradskog veća, obilazak ‘Ćire‘, uskotračne parne lokomotive i tri vagona koji su nedavno postavljeni u centru grada te tradicionalno oživljavanje legende o Svetom Martinu. Nakon pozdrava upućenog gostima i učesnicima svečane sednice, belomanastirski gradonačelnik Tomislav Rob izneo je osnovne podatke o tome šta je učinjeno u jednogodišnjem razdoblju te o projektima koji su u realizaciji i pripremi.

Uručene su godišnje nagrade i priznanja grada zaslužnim kolektivima i pojedincima. Zlatnu plaketu Sveti Martin dobila je firma Lumar, a Povelju grada dobili su Janoš Đerfi, Ivan Lovrenčić, Valentina Mandić i Adam Sović.

1/1