>

novosti logo

Pekar, mljekar, hipotekar

Unatoč pozivima novinara državi da djeluje u vezi malverzacija Alberta Faggiana, vlasnik 'Novog lista' objavljuje da je ‘prebrodio krizu’

Objavom nacrta predstečajne nagodbe i plana financijskog restrukturiranja 'Novog lista' na web stranici Financijske agencije (FINA), početkom ovog tjedna počela je posljednja faza najavljenog vlasničkog preustroja izdavača riječkog dnevnika, najstarijih dnevnih novina u Hrvatskoj. ‘Društvo je, u prošlosti, ostvarivalo iznimno dobre poslovne rezultate, uvjetovane nekadašnjom odličnom prodajom tiskanih medija. Međutim, razvoj digitalnih medija, internet i opći pad osobnog standarda uvjetovali su i pad prodaje svih tiskanih medija, pa tako i Novog lista’, stoji u planu financijskog restrukturiranja kojeg potpisuje Albert Faggian, od kraja 2011. većinski vlasnik devastiranog 'Novog lista' kojeg su i sami zaposlenici prošle godine prijavili DORH-u zbog sumnji u zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema najnovijem dokumentu s Faggianovim potpisom, 'Novi list' je 2011. godinu završio sa značajnim gubitkom da bi u posljednje dvije godine, nakon rigoroznih mjera štednje, otkaza i smanjenja plaća zaposlenicima, navodno uspio ‘prebroditi krizu i poslovanje opet dovesti u pozitivne trendove’. No bez obzira na, kako Faggian ističe, maksimalne mjere racionalizacije, poduzete nakon preuzimanja 'Novog lista' od posrnulog tajkuna Roberta Ježića, taj je riječki dnevnik u 2013. iskazao gubitak od 5,1 milijun kuna, da bi pod Faggianovom upravom u samo prvih pet mjeseci prošle godine, prijavio gubitak od čak 19,4 milijuna kuna.

Kako se ističe u Faggianovom planu restrukturiranja, 'Novi list' je poslovao u otežanim uvjetima i zbog povremenih problema s likvidnošću imao je kašnjenje u podmirivanju pojedinih obaveza. ‘Relativno uredno’ su podmirivane obaveze prema bankama, ali se zaostajalo u podmirivanju obaveza prema državi i dobavljačima.

‘Slijedom svega navedenoga, posebno cijeneći činjenicu da su dva povezana društva Glas Istre novine d.o.o i Glas Istre trgovina d.o.o također pokrenula predstečajne postupke, kao i činjenicu da je 'Novi list' jamac tim društvima za kredite kod poslovnih banaka ( Zagrebačka banka i Istarska kreditna banka) te su banke pozvale 'Novi list' na plaćanje dugova po tim jamstvima, što je dovelo 'Novi list' do nelikvidnosti, blokade računa i nemogućnosti podmirivanja obveza’, ističe se u planu restrukturiranja. Ujedno, to je i svojevrsna potvrda optužbi zaposlenika da je Faggian sustavno uništavao 'Novi list' poslujući s drugim društvima i uzimajući kredite za koje je jamčio nekretninama 'Novog lista'.

- Albert Faggian je zajedno s 'Novim listom' uništavao i povezana društva u vlasništvu njegove tvrtke Andre, Glas Istre novine i Glas Istre trgovina, potpisujući sudužništva, jamstva i kredite koji svakoga dana ispadaju kao kosturi iz ormara… Albert Faggian je još uvijek slobodni građanin, koji sada lije lažne suze nad našom sudbinom i ništa ga ne priječi da na sličan način, nekažnjeno, uništi još poneku tvrtku, u čemu je jedino bio uspješan više od 20 godina, upropaštavajući mljekare, pekare, trafike, trgovine’, napisao je Branko Mijić, bivši glavni urednik 'Novog lista' u svom komentaru objavljenom još u lipnju prošle godine.

No, prema svemu sudeći, bankari sada dolaze po svoje. Naime, ukupna navedena potraživanja vjerovnika prema 'Novom listu' iznesena u ovotjednom nacrtu predstečajne nagodbe iznose 31,04 milijuna kuna, uz posebno istaknutu tražbinu razlučnog vjerovnika Zagrebačke banke od 12,5 milijuna kuna.

S druge strane, prema priloženoj dokumentaciji, Zagrebačka banka je krajem prosinca uložila žalbu protiv rješenja Nagodbenog vijeća FINA-e, smatrajući da njezine ukupne tražbine prema 'Novom listu', uključujući i one prema povezanim društvima Glas Istre novine, Glas Istre trgovina i Andreu, iznose 19,83 milijuna kuna te traži da se ukine rješenje o utvrđenju tražbina u odnosu na Zagrebačku banku i predmet vrati na ponovni postupak. Naravno, uz prijetnju ovrhom i preuzimanjem 'Novog lista'.

Faggian se o tome još nije javno očitovao, no vrijedno je podsjetiti na njegov istup nakon imenovanja nove uprave 'Novog lista' u kolovozu prošle godine.

- Davno sam rekao da je 'Novi list' veće ime od Alberta Faggiana ili bilo kojeg, bivšeg ili budućeg vlasnika. Tko sam ja da sprečavam razvoj 'Novog lista' ako se sutra pojavi vlasnik koji može bolje, kvalitetnije i više osigurati da se novine prodaju u 25, 50 ili 100 tisuća primjeraka. Ja to sigurno neću zaustavljati - poručio je Faggian.

Pritom, naravno, novog vlasnika još nema na vidiku. Prema svemu sudeći, Marijan Hanžeković zadovoljio je svoj interes za posjedovanjem medija preuzevši EPH. Nedavno razvlašteni najmoćniji hrvatski medijski tajkun Ninoslav Pavić ne spominje se ni u kakvim ozbiljnijim kombinacijama.

1/1