Novosti

Društvo

Прeхрaнa зa дивљaч

ВСНM Грaдa Врбoвскoг пoмoглo je Лoвaчкoм друштву Jeлeнски jaрaк нaбaвкoм 2.500 кг кукурузa зa прихрaну дивљaчи у зимским мjeсeцимa. Вриjeднoст дoнaциje je 1.150 eурa, a срeдствa су oсигурaнa уз пoмoћ СНВ-a

Large informator  prehrana  %c4%86irilica

Vreće s kukuruzom za divljač

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog pomoglo je tamošnjem Lovačkom društvu Jelenski jarak nabavkom 2.500 kg kukuruza koji će služiti za prihranu divljači u hladnim zimskim mjesecima. Vrijednost donacije iznosi 1.150 eura, a sredstva je VSNM osigurao uz pomoć Srpskog narodnog vijeća.

Zahvaljujući VSNM-u što je prepoznalo angažman Lovačkog društva i odlučilo pomoći nabavom kukuruza, lovnik Đuro Stipanović naglasio je da će taj kukuruz olakšati rad u zimskim uslovima koji u tom kraju znaju biti vrlo teški kako za sve ljude, tako i za divljač.

- Ovu količinu smo ravnomjerno rasporedili na družine Gornji i Donji Cetin te Rudač. Nadamo se daljnjem nastavku izvrsne suradnje sa VSNM-om, rekao je. Milan Vukelić, predsjednik Vijeća, izrazio je zadovoljstvo što su uz pomoć SNV-a osigurana sredstva i kod lokalnih proizvođača nabavljen kukuruz koji će pomoći u prehrani divljači tijekom zime.

- Kad je riječ o lokalnom stanovništvu, lov po principima održivog razvoja čine aktivnosti koje se ne mogu smatrati luksuzom, već potrebom koju nameće život u slabije naseljenom, ruralnom kraju, a koja iziskuje izdvajanje značajnih materijalnih sredstava kao i slobodnog vremena. Zato se nadamo da ćemo ovom donacijom pomoći da se aktivnosti društva nastave odvijati na dobrobit cjelokupne zajednice, kazao je i dodao da će, iako je sada kraj aprila, do zima i snjegova u Gorskom kotaru doći za manje od pola godine.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više