>

novosti logo

Društvo Društvo

Reagiranje: Ante Čović nije kršio etička načela

Javljamo Vam se u svojstvu punomoćnika prof. dr. sc. Ante Čovića iz Zagreba, a vezano uz članak autora Igora Lasića koji je pod naslovom ‘Prodavači etike’ 1. veljače 2018. objavljen u elektroničkoj publikaciji Portal Novosti, i 2. veljače 2018. u tjedniku Novosti na str. 27.

S obzirom da se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose neistinite tvrdnje i insinuacije, temeljem čl. 2. st. 3. Zakona o elektroničkim medijima, a u svezi čl. 40. Zakona o medijima, ovim putem zahtijevamo da objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

Nije točno da je jedan od najvećih napora koji posljednjih godina poduzima skupina okupljena uz Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, jest pokušaj zadržavanja po njih kompromitirajućih spisa u ladicama

Nije točno da je većina znanstvenih radova koji su bili temelj Čovićeva imenovanja za redovnog profesora 2005. godine već bila uzeta u obzir šest godina ranije, pri njegovu imenovanju za izvanrednog profesora

Nije točno da su mu neki od novijih radova vrednovani dvaput u okviru istog postupka 2005. godine

Nije točan i krajnje je uvredljiv navod da prijaviteljski kvartet s Hrvatskih studija čitavu prošlu godinu podnosi osvetničko i, moguće, po njih fatalno iživljavanje Čovića

Nije točno da se u slučaju Ante Čovića gotovo istovjetnim tekstovima, već objavljenim i vrednovanim radovima, ponovnim objavljivanjem dodatno ulazi u vrednovanje znanstvenikove produkcije pa time i ostvaruje napredovanje mimo uobičajenih kriterija kao što nije točno niti to da je u slučaju Ante Čovića došlo do ozbiljnog napuštanja dobre prakse

Nije točno da kandidat dr. A. Čović ima vrlo oskudnu bibliografiju (objavljene radove), tako da je osporavan već njegov izbor u zvanje znanstvenog savjetnika i redovnog profesora, a potom i izbor u trajno zvanje redovnog profesora

Slijedom navedenog, prof. dr. sc. Ante Čović odlučno odbacuje kao netočne i neistinite sve navode kojima se insinuira da bi isti na bilo koji način kršio etička načela i običaje dobre prakse u humanističkim znanostima odnosno da bi isti dvostruko napredovao na temelju istih radova.

Budući predmetni članak sadrži maliciozne, klevetničke i neistinite navode to je i objavljivanjem takvog članka postupljeno protivno svim pravilima novinarske struke i na štetu ugleda naše stranke. Stoga ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti i na način propisan čl. 41. st. 1. Zakona o medijima.

S poštovanjem,

Odvjetnik Maro Mihočević

1/1