>

novosti logo

Piše Božo Galić

Reagiranje: Županija može i ne mora prenijeti osnivačka prava

Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije, obratio nam se vezano uz članak ‘Nastavak poniženja’, koji je na portalu Novosti objavljen 1. studenog 2018.

Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije, obratio nam se vezano uz članak ‘Nastavak poniženja’, koji je na portalu Novosti objavljen 1. studenog 2018. Njegovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

‘Poštovani,

nastavno na članak koji je objavljen na portalu Novosti od 1. studenog 2018. pod naslovom Nastavak poniženja, ističemo da su u istome objavljene netočne informacije.

Navedeni članak, govori o članku 96. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Vukovarsko-srijemska županija primijenila na zahtjev Grada Vukovara za prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Vukovara, dok isti članak Zakona nije primijenila na zahtjeve Općina Borovo, Negoslavci i Markušica (u daljnjem tekstu: Općine).

U skladu sa tako navedenom i objavljenom formulacijom ističemo da su se na Grad Vukovar prenijela osnivačka prava nad osnovnim školama po drugačijoj pravnoj osnovi nego onoj na kojoj se pozivaju Općine.

Na zahtjev Grada Vukovara je primijenjen stavak 2. članka 96. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji glasi:

(2) Jedinica područne (regionalne), odnosno jedinica lokalne samouprave osnivačko pravo može ugovorom prenijeti na drugu jedinicu područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave

- iz navedenog se jasno vidi da Vukovarsko-srijemska županija može i ne mora prenijeti osnivačka prava na Grad Vukovar.

U svom zahtjevu, Općine se pozivaju na stavak 3. i 4. članka 96. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji glasi:

(3) Iznimno, ako se radi o školskoj ustanovi u kojoj se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine i koja se nalazi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je utvrđena ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalne manjine, jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je prenijeti osnivačko pravo na jedinicu lokalne samouprave, po zahtjevu za prenošenje osnivačkih prava.

(4) Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je odluku o prijenosu osnivačkih prava donijeti u roku od 60 dana od primitka zahtjeva jedinice lokalne samouprave.

- iz navedenog se jasno vidi da se ovdje radi o potpuno drugačijoj pravnoj osnovi za prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama.

Ovim putem još jednom ističemo da je jedini razlog zbog čega još uvijek nije udovoljeno zahtjevima navedenih Općina, taj što Vukovarsko-srijemska županija i Općine, članak 96. stavak 3. ne tumače na isti način (sporna je definicija ‘Školske ustanove u kojoj se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine’), te je stoga i Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, Vladi RH, i Hrvatskom saboru upućen zahtjev za pravno tumačenje sporne definicije.

Srdačan pozdrav,

župan Božo Galić, dipl. ing.’

1/1